Informačná vojna 27.04.2014

(27.04.2014) Téma: Sexuálne zneužívanie detí. Hostia: Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD a JUDr. Marica Pirošíková.