Informačná vojna 29.05.2014

(29.05.2014) Téma: Moje deti si adoptuje homosexuálny pár. Hostia: Ladislav Sakajtov a Lucie Boddington.