Informačná Vojna – Rudolf Vasky – 19.Február 2013 – Slobodný Vysielač.

Toto som vydal na vlastné náklady v roku 1994, má to len 15 strán, ale dnes je to viac aktuálne než vtedy.
http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta
____________________________________

Tuto sú 3 diely Neoliberalizmus. Pozorne preštudovať prosím.
Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-prva-liberalizmus

Neo-liberalizmus-časť druhá:Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-druha-cas-tlacenia-nicim-nekrytych-penazi

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes – zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.
http://johnybgood.thoughts.com/posts/neo-liberalizmus-cast-tretia-john-maynard-keynes-zakladatel-modus-operandi-neo-liberalizmu
____________________________________

Akú úlohu zohrával MARSHALOV PLÁN pri zotavovaní Nemecka?
http://johnybgood.thoughts.com/posts/aku-ulohu-zohraval-marshalov-plan-pri-zotavovani-nemecka
________________________________________

Ty somár,bez úrokuf to néjdze,kedz zrušíce úroky-šak zrušíce ekonomiku!
http://johnybgood.thoughts.com/posts/ty-somar-bez-urokuf-to-nejdze-kedz-zrusice-uroky-sak-zrusice-ekonomiku
__________________________________

Analýza dok. Stratégia podpory vstupu zahr. invest. do SR,schválené vládou SR 9.marca 1999 (prepis)
http://johnybgood.thoughts.com/posts/analza-dok-stratgia-podpory-vstupu-zahr-invest-do-srschvlen-vldou-sr-9marca-1999-prepis
_____________________________________