Islám nese smrt. Není to náboženství, ale stejně zhoubná a vražedná ideologie jako nacismus

Islám nese smrt. Není to náboženství, ale stejně zhoubná a vražedná ideologie jako nacismus

Opravdu mne stále a dokola nepřestává udivovat ta nekonečně sluníčková premisa, že ochranou islámu chrání svobodu vyznání a s touto umanutou vizí pak mají neustálý nutkavý pocit tak činit. Kvůli své primární a o to hůř, vytrvalé neznalosti totiž staví islám na roveň ostatních náboženství, absolutně bez znalosti bližších reálií.

Klasik by řekl:“Holínky nebo hodinky, obé se natahuje a tak jedno to jest.“

Prostě jejich sluneční snaha ochraňovat islám má animální podstatu v tom, že jejich jinak reálně ateistická mysl nikterak nečiní rozdíl mezi vírou v Boha jako takovou, která je skutečně hodna ochrany jako základní svoboda a ideologií zmaru, která si jen slovo Bůh propůjčila ke klamu sloužícímu k ustanovení absolutní, neodvolatelné a krvavé nadvlády nad vším a všemi.

Jejich umanutá snaha omlouvat islám a všechny jeho zvěrstva bagatelizovat, připisovat na vrub jedincům, často končí zoufalými kroky začít porovnávat neporovnatelné. Dovíme se například, že Hitler byl křesťan, že křesťané taky zabili mnoho lidí a to ať v minulosti, tak i v nedávné historii, a nakonec se dovíme, že pravou příčinou, proč vaši ženu podřezal soused přistěhovalec muslim, nebo nějakou jinou ženu někde ve vašem civilizačním okruhu, je vaše nenávist, vaše slovní vyjádření, že máte obavy ze soužití s lidmi, kteří nectí elementární premisy civilizovaného světa.

Odsuzují vaši nenávist, aniž by ji byli schopni identifikovat. Oni si ji tam jen přejí. Oni ji tam jednoduše jen potřebují, jinak by ta jejich verze pohádky nedávala smysl. Obava a odpor je prostě synonymum pro nenávist. Nic jiného neznají.

Takže když vám muslim kvůli své víře pobodá člena rodiny na dovolené, je to vaše nenávist a vlastní kriminální čin je činem osamělého vlka a fakt, že provolával něco ve smyslu alahuakbar, je jen nepodstatný omyl nemající nic společného s islámem.

Oni nejsou schopni a ani ochotni rozlišit, že násilí jiných lidí, kteří se ho dopouští a kteří tak třeba i činí ve jménu nějakého náboženství, tak činí v rozporu s ním. Ne tak muslimové. Ti jsou totiž v tomhle ohledu s Mohamedem v naprostém souladu. Vždyť on sám má na rukou krev 750 a podle některých zdrojů až 3000 přímo zabitých lidí. Co jiného čekat od kultu, který má takového proroka?
.
Kolik lidí zabil Ježíš a kolika lidem přikázal zabíjet? NULA.
.
Ve svých zvrácených úvahách, sluníčkáři pachatelé dobra často dochází k takovým závěrům, že rozum zůstává stát. Kdyby žil v polovině minulého století tak by takový jedinec, rozuměj sluníčkář, za WWII obviňoval spojence z nenávistných útoků na třetí říši a nazýval by vojáky vyloděné v Normandii za nenávistné nacisty, kteří nepochopili význam pravé víry v očistnou genocidu národů světa.
.
Oni si to své zvrácené překrucovačské chování ani neuvědomují. a tak jako nás nyní obviňují z nacistických myšlenek, stejně tak by bránící se Brity obvinili z nenávisti a nacismu. Protože jsou to idioti.

polados-prepravujeme-vas-byznys


Privátní zdroj ZDE.