JAG oběsil 5 lékařů prosazujích covid-fašismus – tadesco.org

JAG oběsil 5 lékařů prosazujích covid-fašismus – tadesco.org

Subjekt pověřený prosazováním spravedlnosti proti nenapravitelným posluhovačům Hlubokého státu současně vykonal trest smrti oběšením u pěti lékařů odsouzených za to, že nutili pacienty k očkování a ty, kteří to odmítli, zařadili na černou listinu. Ke společné popravě došlo 5. září v Camp Blaz na pěti šibenicích postavených za účelem urychlení vynesení rozsudku nad nesčetnými příslušníky Hlubokého státu, kteří byli shledáni vinnými z velezrady a zločinů proti lidskosti.

Jak jsme již dříve informovali, vojenský tribunál 27. srpna odsoudil k trestu smrti deset praktických lékařů na základě toho, co někteří komentující na těchto stránkách označili za chabé důkazy. Server Real Raw News se zeptal zdroje z JAG, zda si admirál Johnathon Stephens, který vedl obžalobu, myslí, že doporučení poroty k odsouzení odpovídá zločinům, na což odpověděl: „Pokud je mi známo, admirál Stephens rozsudek nezpochybňoval ani o něm nediskutoval. V tomto případě je přesvědčivým faktorem to, že lékaři společně řídili síť, aby odepřeli péči, a tlačili na pacienty, aby se nechali očkovat – někteří z nich těžce onemocněli nebo zemřeli. Admirál Stephens u soudu splnil svou povinnost. Svou povinnost splnil i u šibenice.“

K posledně jmenované povinnosti patřilo poslouchat tlumené výkřiky pěti lékařů s roubíky a zavázanýma očima, kteří stáli na svých plošinách a prosili o milost. Jejich prosby však zůstaly nevyslyšeny, protože promarnili předchozí příležitosti k předložení kajícných prohlášení nebo k odčinění své nemorální, nezákonné a hříšné krutosti. Stejně jako všichni přívrženci Hlubokého státu vychvalovali univerzální mantru: „Neudělal jsem nic špatného. Dělal jsem jen svou práci. Plnil jsem rozkazy.“

Závažnost jejich situace je zasáhla silou kladiva do hlavy, jakmile se postavili do jednoho šiku a pod hrozbou zbraně byli odvedeni ke schodům stoupajícím k aparátu jejich smrti – oprátce čekající na jejich krk.

Když jim zavázali oči, křičeli a plakali.

Když měli roubíky a provazy, nadouvaly se jim tváře; tlumené výkřiky volaly po shovívavosti, po soucitu.

Pokud měl admirál Stephens v srdci laskavost, nebyla dnes k dispozici.

Přikázal katům, aby stiskli tlačítka, která spustila výklopná dvířka pod nohama vězňů, a během několika minut jejich životy skončily, ať už oprávněně, nebo ne.

Na závěr jsme se našeho zdroje zeptali na osud zbylých pěti.

„Jejich čas brzy přijde,“ řekl.

V době psaní tohoto článku jsou možná mrtví.

Publikováno dne 13.9. na Real Raw News
Loading…