Jak špatná jsou biopaliva pro planetu?

Věděli jste, že největšími spotřebiteli palmového oleje v Evropě jsou motoristé?
Palmový olej je nejvíce konzumovaným vegetabilním olejem na světě.
Polovina balených produktů v kterémkoliv evropském supermarketu obsahuje palmu.
Využívá se také k produkci biodieselu. Řidiči o tom nevědí.
46 procent veškerého palmového oleje v Evropě spálí auta a náklaďáky.
Biodiesel je čistý a zelený, co? Zvýšená poptávka po biodieselu pohání odlesňování a vysušování půdy v jihovýchodní Asii, Latinské Americe a Africe.
Takové půdní změny vydávají oxid uhličitý. Palmový olej tím produkuje třikrát více emisí oxidu uhličitého než samotné dieselové palivo.
O moc lépe na tom nejsou ani biodiesely z obilí. Sojový diesel je pro klima dvakrát horší než fosilní diesel. Biodiesel z řepky v Evropě produkuje o dvacet procent víc oxidu uhličitého než diesel.
Biodiesel z obilí je tak pro klima o 80 procent horší než běžný diesel.