Jan Novotný – Newton promluví česky (MFF-FPF 12.12.2019)

Jan Novotný – Newton promluví česky (MFF-FPF 12.12.2019)

video
play-sharp-fill


Záznam páté přednášky zimního semestru 2019 v rámci semináře Filosofické problémy fyziky (NPOZ007), zajišťovaného Ústavem teoretické fyziky MFF UK, z 12. 12. 2019 na téma:
Newton promluví česky.
O překladu Newtonovy knihy Matematické principy přírodní filosofie.
V rámci edice Prameny novověké vědy vychází výběr překladů z latiny komentovaných Newtonových textů, přednášející je jedním z komentátorů. Bude se zabývat např. problémy spojenými s výkladem Newtonova díla, zejména vztahem 1. a 2. Newtonova zákona a Newtonovými kosmologickými názory, jak se projevují v jeho korespondenci s Bentleym.

Přednáší:
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)

(Tyto semináře jsou věnovány filosoficky motivovaným tématům ze současnosti i historie fyziky s důrazem na její přírodovědný a kulturní kontext. V letním semestru na tento předmět navazuje předmět Fyzika jako dobrodružství poznání.)

Program přednášek:
http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl