Jana Bajánková: O mojom plate sa nebudeme baviť! (upútavka)

Jana Bajánková odpovedala na otázku GINN: „O tom za čo ja beriem plat sa baviť nebudeme!“ Je predsedníčka Súdnej rady od 16. Septembra 2014 a jej plat zrejme presahuje 5tis EUR! GINN ju prekvapil otázkou pred zasadaním Súdnej rady (SR), ktoré sa konalo v budove Najvyššieho súdu v Bratislave dňa 25.1.2016. “Prečo ako bod programu zasadania SR doteraz nezaradila podnet Martina Daňa na disciplinárne stíhanie 6 sudcov Najvyššieho súdu, ktorí zamietli kauzu nelegálneho registra “BIELE KONE” pod koberec?” Na základe aktivity GINN rozhodol nálezom Ústavný súd, že sudcovia NS konali svojvôlne! Jana Bajánková neodpovedala!!! Kto v skutočnosti ozdravuje justíciu? Len občania a GINN – ďakujeme, že nás podporujete (práve pripravujeme video)
—-
“Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a sudcov Jany Baricovej a Ľubomíra Dobríka na neverejnom zasadnutí senátu 20. októbra 2015 rozhodol: “Základné právo PhDr. Mgr. L. K. na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky porušené boli. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie,” uvádza sa v Tlačovej správe Ústavného súdu SR.
Najvyšší súd SR tak bude musieť znova otvoriť ďalšiu protiprávne uzavretú žalobu. Sudcovia NS SR budú musieť začať skúmať ako je možné, že v slobodnej krajine vedie Finančná správa SR Zoznam “bielych koní”, ktorý nevie vysvetliť. Najvyšší súd SR a sucovia Z. Ďurišová, M. Gavalec, J. Henčeková, E. Berthotyová a P. Paluda budú musieť pristúpiť zodpovedne k žalobám o ochrane súkromia, citlivých údajov, na ktoré má každý človek absolútne právo. Podnikatelia v žalobách žiadajú aj vyškrtnutie svojho mena z databázy “Biele kone”.
—-
GINN podal podnet na disciplinárne potrestanie všetkých sudcov.
Uvedeným podaním predkladám nasledovný podnet na začatie disciplinárneho konania voči sudcom Najvyššieho súdu SR J UDr. Ing. Miroslavovi Gavalcovi, JUDr. Elene Berthóthyovej, JUDr. Jane Henčekovej, JUDr. Zuzane Ďurišovej, JUDr. Petrovi Paludovi a
JUDr. Igorovi Belkovi, ktorí rozhodovali v kauze BIELE KONE ako členovia senátu NS SR 10Sžz a 1Sžz a tým spáchali závažné disciplinárne previnenie. Podľa ustanovenia § 116 ods. 2 písm. f/ Zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých predpisov, závažným disciplinárnym previnením j e i svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré je v rozpore s právom, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok
—-
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
—-
Miesto: Súdna rada, Najvyšší súd SR, Bratislava
Účinkujú: Jana Bajánková, Štefan Harabín, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Canon VIXIA/LEGRIA HF-G25 súdna moc, mafia,
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016,
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2015