Jana Vaľová – hra na demokraciu vo výbore NR SR

Perfektná ukážka ako fungovali parlamentné výbory vo fašistickom Taliansku počas vlády Benita Mussoliniho. Viac tu na : www.rudovasky.com