Je M.Škrteľ pripravený byť nakopaný do riti ?

Toto je odpoveď od Rudolf Vaský Truth Seeker Production na video: M. Škrteľ sa vyjadril k prezidentským voľbám http://youtu.be/ovxbxUOJRzE
Alebo ako Niki Gordiaková povedala : Vasky znovu v akcii
Ide proti fikcii