Je možné priviesť Ľudovíta Kaníka k zdravému rozumu ?

Je idiotský nezmysel aby sa štát staral o rozdielne – nerovné „dôchodkové zabezpečenie“ penzistov – teda nič nerobiacich starých občanov formou poistenia !
http://www.rudovasky.com

Murár , upratovačka, dostáva plat murára, upratovačky,nie preto že práca murára, upratovačky je zbytočná a nepotrebná ale preto že stať sa murárom alebo upratovačkou nie je tak náročné ako sa stať špičkový chirurg alebo špičkový raketový inžinier !

Preto rovnostárstvo v plate murára, – upratovačky a špičkového chirurga, – raketového inžiniera by bolo nespravodlivé.

Ale je nezmysel, aby nič nerobiaci – bývali raketoví inžinier sa domáhal od štátu (nás všetkých ktorí ešte stále robíme,) vyššej penzii než má nič nerobiaci – bývalí murár !

Preto,lebo nič nerobenie raketového inžiniera je presne tak isto náročné – ako nič nerobenie murára ! – a toto Ľudovít Kaník jednoducho nemôže pochopiť.

A toto jeho nechápanie zapríčinilo krízu a nespravodlivosť v zabezpečení dôstojného života pre všetkých Slovenských penzistov ! Výsledok je dnešná mizéria,hlad,bieda,zúfalstvo a beznádej väčšiny Slovenských penzistov .

Pozrite toto 24 min. video a budete vedieť o čom hovorím !

Nadväzuje to na môj skorší článok s názvom :
Ľudovít Kaník, neserióznosť, zlomyseľnosť a primitívne chytráčenie.
http://www.thoughts.com/johnybgood/udovt-kank-neseriznos-zlomysenos-­a-primitvne-chytrenie