Je Peter Osuský Fašistická sviňa? Vy posúďte sami !

Dokumentárny film o popieraní genocídy Slovenského Národa Petrom Osuským, poslancom NR SR za politickú stranu SaS.
http://www.rudovasky.com
Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako “General Assembly Resolution 260”,
definuje genocídu ako :

Bod – C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne;
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide