Jednota dôchodcov u Fica 26.Október 2015

Dokumentárny film z Jednoty dôchodcov na Slovensku návštevy na úrade vlády SR.
Účinkujú:
Ing. Ján Lipiansky PhD, predseda
Ing. Igor Fabián, prvý podpredseda pre aktivity ZO JDS
JUDr. Anna Hromníková, podpredsedníčka pre právnu oblasť a legislatívu
PhDr. Alojz Luknár, podpredseda pre oblasť kultúry a voľno-časových aktivít
Irena Gečevská, tajomníčka
Valéria Pokorná, ekonómka
Ing. Augustín Ukropec, predseda revíznej komisie