John Hancock: „Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt…“

„Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť.“
„That people who pay greater respect to a wealthy villain than to an honest, upright man in poverty, almost deserve to be enslaved; they plainly show that wealth, however it may be acquired, is, in their esteem, to be preferred to virtue.“
– John Hancock