Juraj Režo Blogspot Spoločnosť, ľudské práva, politika…

Juraj Režo Blogspot Spoločnosť, ľudské práva, politika…

Parlamentná
demokracia typu ľavica-pravica-konzervatívci-liberáli (libertariáni) a
liberálni demokrati-progresívci priviedla slovenskú spoločnosť do stavu jej
totálneho nezmieriteľného rozdelenia, rozvratu a postavenia všetkých proti
všetkým. 
Mám ju za apendix s génom zloby
a nenávisti. 
Páchateľ sa priznal, takže niet čo riešiť ale konať tuBez konšpirácií mám za hlavného vinníka Progresívne Slovensko (Šimečka sám zdesený  mlčí) tu.

Každé štyri roky zloženie parlamentu sa mení a obnovuje ako Zoščenkov kolotoč, na ktorý nasadajú nové politické subjekty. Pluralitná demokracia prekročila rámec ústavy v časti Čl. 1 odsek 1 „Slovensko neviaže sa na žiadne náboženstvo ani ideológiu.“ Politické subjekty typu Progresívne Slovensko v časti ideológia, nemajú v politickom spektre čo hľadať ako proti ústavné a v konflikte s preambulou ústavy. Vie o tom z mojich podnetov vo veci nečinná Generálna prokuratúra.

Moja neidentifikovaná zlá predtucha že niečo sa stane, premkla ma po prezidentských voľbách, ak to ma číta, vie, že som pred ňou varoval, sa naplnila. O niečo neskôr, zhmotnil ju a potvrdil sám Robert Fico po prezidentských voľbách. Štvornásobný premiér sa vyjadril vo videu na sociálnej sieti, že po uliciach oplzlo nadávajú vládnym politikom a čaká na to, kedy sa frustrácia „pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter,“ zdôraznil. V čase, kedy je slovenská spoločnosť roztrieštená na dva tábory, vinu prikladal médiám a opozičným politikom. Zdravotný stav Róberta Fica je k 9-tej ráno deň po, nateraz stabilizovaný. Prajem mu skoré a úplné uzdravenie.
Ide o etiologickú kauzalitu príčin a súvislostí, ktorá vyústila do skutku atentátu na samotného premiéraPo vražde Kuciaka a pred bratislavskou Teplárňou atentát na Róberta Fica zásadne mení pomery na Slovensku, v EÚ a vo svete. Teraz sa ukáže, kto je kto. Modlím sa za život a zdravie predsedu riadne zvolenej vlády. 
Toto je aj priamy následok bezprecedentne zle riadených a moderovaných bulvárnych politických debát V politike, O päť minút 12, Analýzy Na hrane, Na telo v nedeľu na poludnie (!) „čím horšie tým lepšie“! Zlobu a svár rozdúchavajú Denník Nenávisť a „slobodné, nezávislé“ médiá hlavného prúdu, a „neziskovky“ dotované a sponzorované globalistickým zahraničím, a to USA a nimi riadená EÚ, na Slovensku bezprecedentným skutkom dnes „zaskočené“. Údajne bol zmarený atentát aj na inauguráciu prezidenta čakajúceho Petra Pellegriniho.
Máme tu aj Šimečkov manuál na štátny prevrat, rozumej, metodiku oranžových revolúcií tuOpozícia a jej médiá, spustili kecy o ohrozenej slobode a demokracii, ibaže na ich obraz. Moje mnohé podnety Rade pre mediálne služby voči TA3 a STV boli odmietnuté a odložené ako nedôvodné. Skutky sa nestali! Rovnako vinnými sú takzvané ľudsko-právne mimovládky. Skutok bude potrestaný tak či tak, bez toho, aby ho falošný „generál“ Žilinka odsúdil. Svojou nečinnosťou je jeho spolupáchateľ.
Atentát na premiéra nielen otriasol slovenskou spoločnosťou, ale ju aj pohne k pre EÚ a Slovensko v nej kľúčovým eurovoľbám. To je asi tak všetko, čo dá sa a musí v danej veci nateraz urobiť.
Riešenie existuje. Slovensko preň ale musí mentálne dozrieť. V rámci aktuálneho systému treba otvoriť volebný zákon v časti volebné obvody, parlament premiestniť do súmestia ZV/BB (symbolika SNP) a sídlo vlády do slovanskej Nitry. Preč s bratislavocentrizmom, ktorý diktuje ostatnému Slovensku, čo si má myslieť a ako sa správať! Bratislava je hniezdo kadejakej svoloče! V druhom kroku musí prísť kľúčová systémová zmena parlamentnej demokracie na demokraciu Občianskeho snemu budovaného zdola od miestnych obecných samospráv. Odpadnú volebné obvody. Namiesto vlády Štátna rada ministrov s jej predsedom. Možný je precedens: Slovensko nepotrebuje inštitút prezidenta, ktorý bude v novom ústavnom systéme občinovej demokracie na princípe kopného práva nadbytočný. Vrcholový Slovenský občiansky snem bude zákonodarný zbor zohľadňujúci potreby a záujmy regionálnych občín v spoločnom národno-štátnom verejnom záujme. Slovensko potrebuje novú druhú ústavu artikulovanú novým zákonodarným zborom a ratifikovanú obligatórnym ľudovým občianskym referendom.
Zoščenkov kolotoč pseudo parlamentnej demokracie západného typu je cesta smrti do čiernej diery demokracie a vedie k tretej post demokratickej totalite!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Vysvetlivka: Kopa rovná sa  hromada, verejné zhromaždenie. Obligatórne, fakultatívne referendum a plebiscit je súčasť v novej ústave zmeneného Čl. 93 Referendum, ktorý je celý zle! Obligatórne referendum je povinné ústavou taxatívne vymenované (vnútorné a zahraničné politiky, medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory), fakultatívne referendum nahrádza ustanovenie „Referendom je možné rozhodnúť aj o iných otázkach spoločného verejného záujmu“ a plebiscit je ľudový názor na predmet plebiscitu ako odporúčanie vláde a miestnej či regionálnej samospráve. Obligatórne a fakultatívne referendum bude mať silu ústavného zákona.