Kaliňák a Počiatek homosexuáli? Otázka verejného záujmu?

Ján Počiatek podal trestné oznámenie na novinára Martina Daňa za to, že sa ho odvážil vyzvať na splnenie verejného sľubu a podstúpil transparentný drogový test. Oznámenie podal priamo do kancelárie Prezidenta PZ. Vecou sa na osobný príkaz prezidenta PZ, Tibora Gašpara, začala zaoberať Národná kriminálna agentúra – bežne tento prečin rieši iba obvodné oddelenie PZ.
http://www.ginn.pro/news/naka-obvinenie-novinar
————————————-
Toto je video z výsluchu obvineného (NAKA, 12.9.2013), kde sme policajtom vysvetlili, čím všetkým sa je povinná tlač zaoberať. GINN dostáva množstvo podnetov a informácie z nich starostlivo preverujeme, hlavne ak sa otázky týkajú verejného záujmu. To, že ich preverujeme a zisťujeme ich pravdivosť (v tomto prípade sme ministra vyzvali aby sa podrobil testu tak ako to sĺúbil) neznamená, že prezentujeme fakt, že tieto informácie sú aj pravdivé. Konanie poškodeného Počiatka však legitímne vzbudzovalo pochybnosti ohľadom jeho užívania omamných a psychotrópnych látok, o čom svedčia aj reakcie mienkotvorných denníkov ako i reakcie Ing. Sulíka.
Okrem užívania omamných a psychotropných látok sme dostali aj informácie o homosexuálnom zväzku poškodeného Počiatka a ministra Róberta Kaliňáka. V tomto prípade je táto otázka tiež predmetom verejného záujmu a je povinnosťou tlače sa ňou zaoberať rovnako tak, ako je predmetom záujmu premiérová pobozkaná sekretárka.
————————————-
http://www.ginn.pro/news/sexualna-orientacia-politik
Stanovisko GINN: Otázka sexuálnej orientácie nie je pre nás kľúčovou témou a nemáme záujem zverejňovať tento údaj o osobách, ktoré nevstúpili do politiky. Otázka sexuálnej orientácie je pre nás významná len v prípade osôb, ktoré dobrovoľne a na základe vlastného slobodného rozhodnutia vstúpili do politiky a ich orientácia nevyhnutne súvisí s ich politickou činnosťou (napr. homosexuál politik sa navonok prezentuje ako heterosexuál, žije v uporiadanom vzťahu a teda svojím spôsobom zavádza svojich voličov). Tak ako je otázka údajného vzťahu predsedu vlády a pobozkanej sekretárky otázkou verejného záujmu, tak isto je otázkou verejného záujmu aj prípadný vzťah napr. medzi homosexuálnym ministrom a homosexuálnym štátnym tajomníkom, pretože v takomto prípade sa vynárajú otázky, či táto nominácia nebola motivovaná len odbornosťou, ale aj sexuálnou orientáciou.
Budeme zverejňovať len osoby, u ktorých bude orientácia dostatočne preukázaná rešpektujúci pritom etický kódex Slovenského syndikátu novinárov. Zdôrazňujeme, aj napriek skutočnosti, že voči GINN doteraz nebola podaná žiadna žaloba na ochranu dobrej povesti alebo o ochranu osobnosti, čo len podporne dokresľuje, že vyvíjame činnosť v súlade s etickým kódexom.
————————————-
Verejný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech
všetkým občanom alebo mnohým občanom.
Osobný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech
verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám.
Rozpor záujmov je skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie
uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
————————————-
Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú zubom. Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich niekto dotkne.
George Bernard Shaw, anglický aforista, írskeho pôvodu, hudobný a divadelný kritik. Nositeľ nobelovej ceny, * 1856 — † 1950
————————————-
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Miesto: Národná kriminálna agentúra (NAKA), Bratislava
Kamera: Ján Majo (vyšetrovateľ NAKA)
Hudba: Happy Little Elves
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, 2013, LGBT, drogy, omamné a psychotropné látky