Kamenec, Biháriová, Mesároš a ich historické magorenie

Dokumentárny film o teraz prebiehajúcej genocíde Slovenského Národa.Povolia mestá extrémistom výstavy?
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/401568-povolia-mesta-extremistom-vystavy/
Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako “General Assembly Resolution 260”,
definuje genocídu ako :

Bod – C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne;
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide

Je nepopierateľné, že od roku 1989 Český a Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl.2 písmena C. Konvencie o genocíde!