Klub národohospodárov Slovenska 28

Klub národohospodárov Slovenska 2818:00 – 19:30 (11.03.2019) hosť : Ing.Julius Forsthoffer PhD téma : Recyklácia / regenerácia uhlíka ako významný národohospodársky podnet pre …
Loading…