Kniha návštev Ministerstva Financií – kto navštevuje úradníkov?

Ministerstvo financií nám poskytlo knihu návštev. Kto navštevuje ministerstvo a úradníkov? Každý občan má právo vedieť, kto navštevuje volených zástupcov ľudu. Doteraz sa návštevy evidovali ručne / manuálne a nezverejňovali sa. Z knihy návštev je zrejmé, kto kedy koho navštívil. Keď sme sa po prevalení kauzy MEGALODON začali zaujímať o styky jednotlivých uradníkov, Ministerstvo značne zmenilo spôsob evidencie návštev. V súčasnosti sa vedie počas dňa elektronická tabuľka, ktorá sa na sklonku dňa (večer) vytlačí a archivuje výlučne v papierovej podobe. Súbor sa následne vymazáva – teda nie je možné zistiť, či boli údaje v ňom upravované dodatočne. Máme však podozrenie, že niektoré návštevy sa neevidujú, alebo sa to nerobí podrobne (napr. zapíše sa len meno jedného účastníka ak sa jedná o skupinu návštevníkov), alebo sa údaje o návštevach pred vytlačením dennej návštevnej knihy/listu upravujú, resp. pozmeňujú aby sa maskovali osobné väzby a možnosť odhalenia v budúcnosti. Sme za to, aby sa všetky návštevy úradníkov zverejňovali a boli prístupné online a v reálnom čase! GINN a www.dane.sk pozná lacné a účinné riešenie. Poznajte svoje práva a Zachráňte zákon o slobodnom prístupe k informáciam – Zachráňte infozákon.
Heslo: Ľudia nie sú horší ako boli predtým, iba. Iba spravodajstvo o ich činoch je teraz dôkladnejšie. Joseph Priestley
Kategória reportáže: Kauza Megalodon, Kauza Gorila
Produkcia: GINN / Global News Investigative a Martin Daňo