Kokaín jak vitamín! Súdny proces poškodeného Počiatka začal!

Dňa 23. Apríla 2015 sa uskutočnilo prvé hlavné pojednávanie vo veci ohovárania ministra Počiatka, že berie drogy! Ján Počiatek alias POPO svoju neprítomnosť ospravedlnil a neprišlo ani jeho advokátske „eso“ – Doktor Čižmárik z Baducci Legal. Poslal za seba náhradu… Náhradníka poslal aj prokurátor Juhás.
Portál GINN podporujú občania – pridajte sa aj vy http://www.ginn.press/podpora
———————
Baducci Legal je právna kancelária, ktorá sídli v Hoteli Carlton v Bratislave – založil ju známy Martin Čižmárik. Známa sa stala aj jeho sestra Alexandra, keď zastupovala štátnu lotériou spoločnost v kauze TIPOS / Lemikon práve za čias Ministra Počiatka. Dnes ho zastupujú aj v jeho osobných veciach.
Postup advokátskej kancelárie však vyvoláva otázky: Klienta Popa nepoučili, že na trestné pojednávanie sa musí dostaviť osobne, lebo je poškodený a musí vyjadriť v akom zmysle sa cíti byť poškodený. Zdá sa, že Badduci Legal nemá ani vedomosti o tom, kde sa má sedieť na trestnom súd a ako sa obliecť. Mladý advokát Blaško si totiž ako zástupca poškodeného navliekol talár a posadil sa medzi verejnosť do poslednej lavice. Talár však môže nosiť len sudca, prokurátor a zástápca obžalovaného. K prokuratórovi si sadol až na upozornenie sudkyne… Čo je to teda za nevzdelaných advokátov, ktorí neraz zastupujú na súde aj dôležité štátne záležitosti. Čižmárik pracoval aj pre firmu DITEC, ktorá je známa svojimi podozrivými dodávkami predražencýh software pre štátny sektor.
————————-
Nevzdelaný právny zástupca Počiatka?! Matej Blaško / Baducci Legal teda:
1) Nesprávne poučil klienta o úkone / Úlohou právneho zástupcu poškodeného je poučiť ho, že v trestnom konaní je osobná účasť pošk. nevyhnutná.
Tak prispel k zmareniu pojednávania.
2) Nevedel, kam si ma na súde sadnúť / Po vstupe do pojednávačky si sadol k verejnosti. Až na výzvu sudkyne si presadol ku prokurátorovi 🙂
3) Prišiel a obliekol si talár / Talár však na trestnom súde nosí len sudca, prokurátor a právny zástupca obžalovaného, nie zástupca poškodeného!
————————-
Sudkyňa Iveta Havloňová je známa tým, že v sále používa zvýšený ton hlasu. Jej rukamiuž prešli také osobnosti ako Ivan Lexa, Ján Cuper či Robo Beňo. Lexa si raz dokonca po jej hlasitom výstupe vyžiadal prestávku.
Ani na pojednávaní s Počiatkom tomu nebolo inak. Ešte pred začatím pojednávania – ako sa verejnosť usádzala na miesta – zvýšeným hlasom upozorňovala verejnosť čo sa smie a nie…. Zakázala sa dokonca aj usmievať a prikázala aby sa vypli kamery. Umožnila nahrávať zvuk, ale zvukový prenos bez odôvodnenia zakázala. Rovnako zakázala fotiť prokurátora a to aj mimo pojednávacej miestnosti – pritom takýto zákaz môže platiť len na špeciálneho prokurátora – nie bežného okresného.
§253 Zákona č. 301/2005 Z.z. • Trestný poriadok: (4) Ak tento zákon neustanovuje inak, z priebehu hlavného pojednávania môžu fyzické osoby a právnické osoby vyhotovovať zvukový záznam a so súhlasom predsedu senátu aj zvukový prenos….Vyhotovovanie obrazových záznamov alebo obrazovozvukových záznamov z hlavného pojednávania nie je prípustné.
————————-
Sudkyňa zakázala fotiť prokurátora. Prokurátora však je možné filmovať, fotiť a zverejňovať! (okrem špeciálneho prokurátora) §55j Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre:
(2) Bez súhlasu osoby určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry nemožno zverejňovať jej podobizeň a pobyt; to sa vzťahuje aj na jej blízke osoby, ak je to potrebné na účinnú ochranu osoby určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry a jej blízkych osôb a blízke osoby s tým súhlasia. Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry má právo aj na primerané utajenie údajov o svojej osobe a jej blízkych osobách.
————————-
Trestný súdny proces:
Poškodeny: minister Ján Počiatek alias Popo
Obžalovaný: novinár Martin Daňo
Prokurátor: JUDr. Branislav Delej
Možný trest: 1-5 rokov
Právny zástupca poškodeného Počiatka: Martin Čižmárik / BADUCCI Legal
Substitučne zastúpený advokátom: Matej Blaško
————————-
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
————————-
Použitá hudba: Momo feat. Miky Mora: Kokain, z albumu Momo: Nepatrím medzi…
Účinkovali: Matej Blaško, Rudolf Vaský, Badduci Legal, DITEC, Alexandra Čižmáriková, Martin Čižmárik, Branislav Delej (prokurátor)
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Canon VIXIA/LEGRIA HF-G25
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2015
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2015