Komentáre Slobodného Vysielača 14.03.2017

https://www.uloz.to/!RUJaT9RtQPsK/
Komentáre Slobodného Vysielača
19:45 – 20:30 (14.03.2017)
Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom
href=“https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/komentare-sv-22-2017-03-14″ target=“_blank“ rel=“nofollow“>https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/komentare-sv-22-2017-03-14
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/komentare-slobodneho-vysielaca-22/