Konkurz na štátneho zamestnanca? Do štátnej služby sa prijímajú podvodom!

Dňa 23.8.2013 sme sa boli porzieť ako prebieha výberové konanie na 4 riaditeľov rôznych sekcií Finančnej správy. Bol to však iba tréning / skúška pre našich reportérov a zamestnancov strážnej služby pred omnoho dôležitejším konkurzom, ktorý sa uskutoční už tento týždeň – dňa 28.8.2013 – bude sa robiť výberové konanie na pozíciu „viceprezident Finančnej správy“.
———————————————————-
Príďte sa s GINNom pozrieť ako to vyzerá a prebieha v skutočnoti. Máme jedinečnú možnosť vidieť priamo účastníkov výberového konania na túto pracovnú pozíciu a zdokumentovať stav, ako to doteraz nikto neurobil.
———————————————————-
V súčasnosti túto funkciu zastáva Dana Meager, ktorá bola prijatá 1.3.2013 iba jeden deň potom, ako si podala žiadosť o prijatie do zamestnania. Záhadným spôsobom ju štátny úrad dokázal odskúšať, preveriť jej odborné a pracovné schopnosti a zistiť bezpečnostné riziká za menej ako 24 hodín a na doporučenie Prezidenta Finančnej správy Františka Imrecze ju Minister financií Peter Kažimír vymenoval do funkcie.
Dana Meager sa však do svojej funkcie dostala využítím dier v zákone o štátnej službe. Pracovné miesto totiž dostala jednoduchým pohovorom na dobu 6 mesiacov a v tejto lehote sa uskutoční (tak ako je tomu teraz) riadne výberové konanie, kde s takmer 100% istotou ostáva zamestnanec, ktorý už v tomto čase pôsobí v dočasnej štátnej službe.
Je to hrubé zneužívanie zákona a neúcta ku všetkých poctivým uchádzačom o zamestnaniec v štátnej správe a výsmech všetkým občanom. Z ich daní totiž jedinec, ktorý sa do štátnej správy dostane pochybným spôsobom žije aj niekoľko rokov – nerozhoduje odbornosť, ale politická príslušnosť. GINN sa rozhodol ukázať tieto osoby verejnosti.
———————————
Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí:
* §17 ods. 3) písm. b: Do dočasnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, bez výberového konania alebo bez výberu na voľné tátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto miesta štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe,
* § 18 ods. f) Dočasná štátna služba štátneho zamestnanca prijatého podľa § 17 ods. 3 písm. b) trvá najviac šesť mesiacov,
———————————
Zmanipulované výberové konania majú za úlohu zlegalizovať štátneho zamestnanca na pozícii, kde ho predtým dosadili pohovorom, alebo preradením z iného miesta.
Zneužívaním zákona o štátnej službe sa podvádzajú poctiví uchádzači o zamestnanie a občania. Platíme ich z našich daní a ešte to chcú všetko tajiť!
———————————
Je to celé DIVADLO pre(na) občanov! 28.8.2013 ale príde Veľká premiéra !!! Hľadá sa
viceprezident Finančnej správy – 2. najvyššie postavená osoba Finančnej správy s osobným platom cez 3000 EUR. Máte možnosť byť pritom s GINNom!
———————————
Prečo sa na niektoré vyššie pozície dostávajú zrazu ľudia z vonkajšieho prostredia….
Pavel Nechala Transparency International Slovensko
———————————
O zneužívaní zákona o štátnej službe sme už raz napísali tu: http://www.ginn.pro/news/politicke-nominacie-deformuju
———————————
Séria: Gorila, Megalodon, 2013, Slovensko, Slovakia