Krvavá revolúcia za obnovenie ČSSR ! ( kliknite na „show more“)

Nie, nás proti tomuto režimu neženie nenávisť, nás proti tomuto režimu ženie láska k budúcim generáciám !

My nejdeme dať dole tento zločinecký režim v plameňoch krvavej revolúcie z krutosti – my ideme dať dole tento režim z nežnosti lásky k tým ktorí sa ešte ani nenarodili !!!
_________________________________________________________

Pozrite na tieto linky :

http://www.youtube.com/watch?v=6wEowX0sh0g

http://www.youtube.com/watch?v=hIPh-o9BZEo

http://www.youtube.com/watch?v=fyUlDz_PD2c

http://www.youtube.com/watch?v=3KnLkRu57kc

http://www.youtube.com/watch?v=YQEfMGlRlyY&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3ke2Dfiloy8

Rudolf Vasky : Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský a Český Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl.2 písmena C. Konvencie o genocíde!
Genocída.

Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako „General Assembly Resolution 260“,
definuje genocídu ako :

…. … Niektoré z nižšie uvedených činov spáchaných s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

Bod — C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzickú ničenia v celku alebo čiastočne;

Článok 3 definuje zločiny, ktoré môžu byť potrestaní podľa tohto dohovoru:
(A) genocídu; (B) spolčenia sa na spáchanie genocídy; C. priame a verejné podnecovanie k spáchaniu genocídy (D) Pokus o spáchanie genocídy (E) spoluúčasť na genocíde.

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide
Genocide Convention – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was ado…See More
____________________________________________________

Žiadna legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia – aj keď hrozne krvavá a násilná – nie je trestná, a nie je trestne stíhateľná !

Korporatokracia – Noví Fašizmus. ( Corporatocracy – New Fascism
http://johnybgood.thoughts.com/posts/korporatokracia-novi-fasizmus-corporatocracy-new-fascism

Tajomstvo voličov tohoto zločineckého režimu odhalené : Štokholmský syndróm!
http://johnybgood.thoughts.com/posts/tajomstvo-volicov-tohoto-zlocineckeho-rezimu-odhalene-stokholmsky-syndrom–2