Kto môže byť svedok v daňovom konaní a prečo štát zakázal zverejňovať videá

http://www.ginn.pro/news/svedok-je-osoba-odlisna

Svedok je vždy osoba odlišná od kontrolovaného subjektu. Na Slovensku, zdá sa, je to inak… 🙂 Preto som sa opäť rozhodol tento stav zdokumentovať.

Od 1.1.2013 však parlament Slovenskej republiky zakázal videá z daňových kontrôl zverejňovať, preto spôsob zverejnenia celého záznamu o rozsahu viac ako 2 hodiny práve zvažujeme a určite riešenie nájdeme.

Po pokute 3.000 EUR, ktorú som dostal za zverejnenie videa z daňovej kontroly v roku 2013 sa rozpútala horlivá debata odborníkov a to aj vďaka záujmu tímu reportérov z denníka Hospodárske noviny.

Otázky právnym expertom zneli, či je možné:
1) natáčať daňovú kontrolu? (áno)
2) zverejniť taký záznam? (nie – od 1.1.2013)

Avšak podľa názoru tímu našich právnych expertov – len to čo podlieha utajeniu, malo by zostať tajné. Pre verejnú kontrolu je nevyhnuté veci zverejňovať a učiť sa z chýb alebo pozitívnych príkladov, ktoré také zverejnenie môže priniesť.

Občan ako pôvodca verejnej moci má právo domáhať sa toho, aby verejná moc bola vykonávaná zákonným spôsobom! Obmedziť zverejňovanie obrazovo-zvukových záznamov z konaní je v rozpore so základnými ľudskými slobodami a právami!

Dňa 11.4.2013 som teda navštívil Daňový úrad Trnava. Zamestnanci správcu dane ma tam pozvali dvoma listami – najprv ako svedka žijúceho vo Francúzsku a druhý raz ako zástupcu kontrolovaného subjetku so sídlom na Slovensku (účastník konania, ktorý má právo klásť svedkovi otázky). Nie je to však možné a úkon je marný, nakoľko platí zásada, že svedok je vždy osoba odlišná od kontrolovaného subjetku alebo jeho zástupcu! Nemôžem teda usvedčovať sám seba (či už pozitívne alebo negatívne).

Zamestnanci trvali na tom, že tento úkon je možné vykonať, preto som ich vyzval, že ak preukážeme opak, dobrovoľne sa vzdajú svojich pracovných miest a navždy opustia daňovú správu – ich následne mlčanie som považoval za súhlas!

Spojme sa proti zákazu zverejňovať videá. Štát sa bojí občanov a zvýšenia verejnej kontroly! Pred kamerami uteká, úradníkom nevyhovuje, keď niekto ich omyly dokumentuje.

Prebuďme sa a neodkladajme občianske akcie na zajtra tak, aby sme neskončili tak ako povedal Mark Twain, americký spisovateľ a humorista (1835 – 1910) : „Zajtra zmením svoj život ! Včera som to chcel urobiť dnes.“

Martin Daňo / GINN / Global Investigative News Network