Kto to zničil ? Kto to zničil ? – Cigáni to zničili, cigáni to zničili.

Sociálna sieť Slovenskej republiky je z 19-stého storočia.

Cigáni nie sú páchatelia, cigáni sú naj zraniteľnejšia a naj bezmocnejšia obeť úžerníckej Fašistickej Internacionály ktorá žmýka a vysáva zisky, úroky a dividendy zo Slovenského Národa.

Práve že cigáni boli prvá obeť úžerníckej Internacionály, ktorá ich uvrhla do Satanskej biedy,mizérie, beznádeje, hladu a zúfalstva.

A táto Satanská bieda,hlad,mizéria ,beznádej a zúfalstvo urobila z cigáňov divoké štvané zvery .

Za všetku kriminalitu cigáňov je zodpovedná Fašistická úžernícka Internacionála,ktorá žmýka a vysáva zisky, úroky a dividendy zo Slovenského Národa.