KÚFS dvere neotvára. Pracujú tam bývalí trestanci aj agenti ŠTB! (upútavka)

Kriminálny úrad Finančnej správy, v skratke KÚFS je bývalý colný kriminálny úrad a vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Jeho právomoci a kompetencie sú vymedzené v § 5 zákona č. 333/2011 o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva. Potom ako do funkcie nastúpil František Imrecze (prezident Finančnej správy) a Jozef Luterán (riaditeľ KÚFS) do neho nastúpili veľmi „zaujímavé osoby“ a začali sa viesť podozrivé a nezákonné konania proti nepohodlným subjektom. Chceli sme nahliadnuť do spisov, ktoré sa týkajú združenia GINN, avšak nám to nebolo umožnené.
Získali sme informácie, že na KÚFS sa dostali osoby s kriminálnou minulosťou ako aj bývalí agenti ŠTB.
Celé video prinesieme. Ďakujeme, že sledujete a podporujete GINN
————
Kriminálny úrad Finančnej správy, Branislav Schroner / vedúci pobočky, Ondrej Čurila / námestník, Jozef Luterán / riaditeľ KÚ FS, Martin Daňo / GINN, Lenka Dale / GINN,
————
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014