Letisko Bratislava nie je štátne, vyšetrovať sa nebude!

Chaos v parlamente: Štátne letisko nie je štátne!
Parlament zamietol podnet GINN za nepodávanie majetkových priznaní funkcionárov štátneho Letiska Bratislava, aj funkcionári Letiska si pritom evidentne myslia, že sú štátni funkcionári.
Celý článok k videu: http://www.ginn.pro/news/letisko-nepatri-statu
Ani jedno jediné majetkové priznanie žiadneho člena predstavenstva štátneho Letiska Bratislava na stránke Národnej rady SR, kde sa povinne zverejňujú, nenájdete. Ústavný zákon o konflikte záujmov pritom hovorí jasne – verejní funkcionári sú každý rok povinní zverejňovať Oznámenia svojich funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov. Tento zákon zabezpečuje, aby verejnosť mala prehľad kto štátne firmy riadi, koľko zarába, v akom dome žije a či je všetko transparentné. Pokuty za neodovzdanie priznania sú obrovské, hrozí až strata verejných funkcií.