Ľubica Blašková – ďalší kandidát „in total disconnect“ !

Ak sa Vám páči moja aktivita prispejte koľko môžete -Toto je číslo môjho účtu v Tatra banke je : 2614214483 – IBAN SK 40 1100 0000 0026 1421 4483 1100 SWIFT TATRSKBX
Vďaka, stanete sa súčasť zlikvidovania tohoto Fašistického režimu nainštalovaného v ČSSR po roku 1989 a znovu zrodenia ČSSR !