Martin Daňo ako svedok na Daňovom úrade. Kontrola, trest alebo šikana?!

Môže byť jedna osoba svedok a zároveň účastník daňového konania? Pozrite sa na dve a pol hodiny strateného času na Daňovom úrade v Trnave + cesta. Aj toto je daň za to, že vedenie Finančnej správy vydalo pokyny zakladateľov GINN čo najviac vyťažiť – a to s tým úmyslom, aby sme sa nemohli venovať novinárskej práci a preverovaniu nekalého financovanie informačných systémov pod vedením Františka Imrecze a Daniela Čecha.
———————
Podporte GINN v boji proti arogancii moci a svojvôli úradníkov! http://www.ginn.pro/podpora
———————
Aby toho nebolo dosť, tak Daňovú kontrolu vykonávajú pracovníci v Trnave – nie v Bratislave (kde je sídlo subjektu) – a to preto, aby sme museli cestovať, čo spotrebuje ďalší čas a náklady. Daňové úradníčky sa rozhodli sa, že Martina Daňa predvolajú ako svedka, pričom je zároveň konateľom spoločnosti, ktorú kontrolujú a takýto postup nie je možný a konanie je márne – svedok musí byť totiž osoba odlišná od kontrolovaného subjektu.
Svedkom v zmysle zákona môže byť iba osoba odlišná od daňového subjektu. U fyzických osôb k problémom nedochádza avšak u právnickej osoby (napr. v spoločnosti s.r.o.) môže vzniknúť komplikovanejšia situácia vzhľadom k tomu, že vystupujú práve prostredníctvom fyzickej osoby. Ak je taká fyzická osoba aj štatutárnym orgánom právnickej osoby, nemôže v daňovom konaní týkajucom sa tejto právnickej osoby vystupovať ako svedok. Táto fyzická osoba totiž predstavuje samotný daňový subjekt a nemožo vykonať dôkaz svedeckou výpoveďou samotného daňového subjektu, resp. osôb oprávnených konať menom právnickej osoby – daňového subjektu.
———
Napriek upozorneniu, že sa jedná o nezákonný stav, zamestnanci trvali na tom, že tento úkon je možné vykonať a preto som ich vyzval, že ak preukážeme opak, aby sa dobrovoľne vzdali svojich pracovných miest a navždy opustili daňovú správu – ich následne mlčanie je možné považovať za súhlas?!
———
Občania a daňové subjekty trpia pre hlúposť a nevzdelanosť niektorých štátnych zamestnancov, ktorí sa zrejme na svoje pracovné pozície dostali nie pre svoju odbornosť… Myslíme, že takéto video by mala byť základná pomôcka, ktorá ľuďom ukáže ako funguje arogancia moci a svojvôľa úradníkov – kto vydrží do konca, pocíti všetky naše útrapy, ktorými prechádzame na sebe samom.
Každá ľudská spoločnosť má možnosť sa zlepšovať a treba na tom začať pracovať.
Video zverejňuje Martin Daňo aj napriek riziku pokuty za zverejnenie a nech toto je príkladom toho, prečo treba veci zvrejeňovať. Nech všetci vidia ako by štátna správa a moc fungovať nemala….
———————
Skrátená verzia / upútavka: https://www.youtube.com/watch?v=uB8VGixDhjc
Pokuta 3000 EUR za zverejnenie nahrávky z úradu: http://www.ginn.pro/news/novinar-pokuta
———————
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Účinkovali: Edita Kollárová, Ingrid Pätoprstá, Martin Daňo
Miesto: Daňový úrad Trnava, Finančná správa
Hudba: Evening Melodrama
GINN.pro © 2013
———————
Dotknuté osoby z finančnej správy: František Imrecze, Daniel Čech, Ondrej Jendroľ, Fekiačová, Dana Meager, Dušan Pátek, Jozef Luterán, Paňko, Stanislav Šuhaj, Vasil Paňko, Martin Paňko
Firmy: SAP, Tempest, DITEC, Novitech