Michal Albert z Komunistickej strany Slovenska. Aby človek nevykorisťoval človeka #md15x109

Michal Albert z Komunistickej strany Slovenska. Aby človek nevykorisťoval človeka #md15x109Michal Albert má dva doktoráty zo žunalistiky ale vo veľkých médiach nenašiel uplatnenie, hlavne pre svoje politické orientácie.
Loading…