Mikuláš Vareha a šikanovanie z daňového úradu

Mikuláš Vareha je podnikateľ z Východného Slovenska. V holdingovom type spoločnosti patrí viac ako 50 firiem. Práve množstvo spoločností a rozmáhajúce sa podnikateľské aktivity boli tŕňom v aku istým skupinám, ktoré sa zaslúžili o vykonanie viac ako 2000 daňových kontrôl, z ktorých viac je stále živých a boli začaté v priebehu posledných 16 mesiacov. Daňoví kontrolóri však pri výkone daňových kontrôl nedodržujú zákon a porušujú základné práva daňového subjektu. Ďalšie informácie na www.vareha.com, www.dane.sk, www.smer.sk