Milan Rúfus: Michelangelo » Belobog

Milan Rúfus: Michelangelo » Belobog

Obrázok od Mustafa Simsek (Pexels) a Pixabay

Niesť bremeno a spievať.
Ty si vedel,
kto nosí krásu na krst.
My už nie.

My nevieme, my iba poznáme.
Ako sa naťahujú hodinky.
Koľko má kostí veľryba. I báseň.
Ó, každý chĺpok, trikrát spočítaný,
na tele krásy. Čo s tým, čo s tým?

S múdrením, ktorým pribúda
ničoty ako vlčej tmy – a básnik,
zhodený jazdec, z jamky po podkove
chce stvoriť koňa.

Úzkosť, únava…
Jak deti v lese sme zablúdili v mnohom.

A krása, ktorá tykala si s bohom,
sama sebe dnes rozpráva
zmätené, čudné veci.

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto webového portálu, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Použitie tu publikovaných materiálov je voľné podľa zásad Creative Commons Licence (CCL). Pri použití je nutné uviesť meno autora, pôvodný názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Loading spinner