Ministerstvo financií: Finančná správa sa dostane k informáciám amerických nadnárodných spoločností

Ministerstvo financií: Finančná správa sa dostane k informáciám amerických nadnárodných spoločností


V stredu 21. júna 2017 podpísali zástupcovia Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických (USA) v holandskom Noordwijku bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov, tzv. Country by country reporting (CbC správy).