Ministerstvo financií poskytlo dokumentáciu ku zákazke DITEC

MInisterstvo financií Slovenskej republiky zadalo zákazku spoločnosti DITEC a.s. priamo bez verejnej súťaže, čiže sa jej nemohli zúčastniť žiadne konkurečné spoločnosti. Postup ministerstva je netrasparentný, preto sme si vyžiadali všetky podklady, aby sme celú vec preverili. Dňa 24.1.2013 sme boli telefonicky informovaní, aby sme si podklady prišli vyzdvihnúť na Ministerstvo – údajne ich z kapacitných dôvodov nie je možné odoslať (súbory .doc a .pdf mali objem cca 19MB). Koľko miliónov EUR sa už vynaložilo na informačné systémy a doteraz nefuguje ani len to, že sa dá odoslať alebo prijať súbor s kapacitou presahujúcou 8MB. Bol to ale skutočný dôvod nemožnosti informáciu poskytnúť, alebo len sťaženie prístupu k nej? Nakoniec sme sa k dokumentom dostali a práve ich analyzujeme. Postup Ministerstva preveríme.