Ministerstvo školstva: Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

Ministerstvo školstva: Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch


Koncom októbra sa na pôde Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre bude konať seminár venovaný téme medzigeneračných vzťahov.