Ministerstvo vnútra: Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Ministerstvo vnútra: Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií


Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlasuje dňa 25.07.2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií výzvu na nominácie členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.