Ministerstvo vnútra zatiaľ nevie o príprave analýz na možné zlučovanie letiek vnútra a obrany

Ministerstvo vnútra zatiaľ nevie o príprave analýz na možné zlučovanie letiek vnútra a obrany

Rezort vnútra považuje za kľúčové, aby priamo participoval na tejto analýze alebo o nej bol minimálne informovaný.
Loading…