Miroslav Válek: Robinson (úryvok) » Belobog

Miroslav Válek: Robinson (úryvok) » Belobog

Ilustračný obrázok: Marián Moravčík

A predsa budeš rásť,
budeš sa zdvíhať
a budeš stúpať po oblúku dúhy,
poletíš,
aj bosou nohou pôjdeš po vesmírnom skle,
umelé slnká zažíhajúc pred sebou.
Ó, zázračný a krásny stroskotanec,
padajúc naspäť, začneš odznova,
aj z ničoho,
aj z vody,
ako keď klíčia semená,
zem zdvihneš nad sebou
a vstaneš,
ty nevinný a nahý,
ty bez mena.

Človek medzi ľuďmi.

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto webového portálu, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Použitie tu publikovaných materiálov je voľné podľa zásad Creative Commons Licence (CCL). Pri použití je nutné uviesť meno autora, pôvodný názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Loading spinner