Mnichovský kardinál Reinhard Marx proti příznivcům AfD – INFOKURÝR

Mnichovský kardinál Reinhard Marx proti příznivcům AfD – INFOKURÝR

Posun v církvi doleva: Katoličtí hodnostáři se cítí stále více oddáni dogmatům politické korektnosti.

MNICHOV – Ve Spolkové republice Německo se katolická církev zjevně cítí stále více oddána politické korektnosti než hlásání evangelia. Nejnovějším příkladem jsou výroky mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe na závěr podzimní valné hromady biskupské konference ve Freisingu v Mnichově.

AfD „nepřijatelná“ pro křesťany

Jak uvádí Bayerischer Rundfunk, kardinál vystoupil proti příznivcům AfD v církevních kancelářích. Marx tvrdil, že AfD a její postoje jsou „neslučitelné“ s hodnotami katolické církve a že pro křesťany „není přijatelné“ volit stranu, která zastupuje protiústavní postoje. V otázce, zda příznivci AfD smějí zastávat církevní úřady, by však alespoň prozatím neměla existovat závazná pravidla.

Dlouhá láska místo lásky k bližnímu

Do Kolína nad Rýnem byl za nemalé peníze speciálně převezen pašerácký člun a používán tam jako „oltář“ v katedrále.

Katolická církev má evidentně velký problém se stranou jako AfD, která hájí zájmy Němců. Pro samotnou katolickou církev je láska k těm nejbližším mnohem důležitější než láska k bližnímu. V tomto ohledu je s láskou vzpomínán kolínský arcibiskup, kardinál Rainer Maria Woelki, který v roce 2016 při mši Corpus Christi přeměnil starou uprchlickou loď na oltář.

Vlna vystoupení z církve jako reakce mnoha věřících křesťanů

Vyloučení politicky disidentů a současný aktivismus však nejsou věřícími přijímány dobře, jak potvrzuje pohled na počet lidí opouštějících církev: V roce 2022 se k církvi otočilo zády přes 520 000 katolíků.

Úvodní fotografie: Kardinál Marx · Zdroj obrázku: MPI