-msg: grydydzké myzleňje_konzervy: kontrakultúra-msg: grydydzké myzleňje_kon…

-msg: grydydzké myzleňje_konzervy: kontrakultúra-msg: grydydzké myzleňje_kon…

-msg: grydydzké myzleňje

_konzervy: kontrakultúra


-msg: grydydzké myzleňje

_konzervy: kontrakultúra