Muslimové k Dánům: „Víc se množíme, brzy budete vyhlazeni!“ (video)

Muslimové k Dánům: „Víc se množíme, brzy budete vyhlazeni!“ (video)

Video níže ukazuje skutečné smýšlení těch, kteří přichází do Evropy. To, co říkají mohamedáni Dánům, jejichž zemi nyní okupují, je potvrzením faktu, že jim nejde o nějaké dávky, jak se nesprávně traduje.

Jde jim o převzetí jednotlivých zemí. Jak mimo jiné říká muslim ve videu: „My máme 5 dětí, vy jen jedno.“ Ptá se jednoho z Dánů (jde o Rasmuse Paludana, který je známý pálením Koránu), zda má sourozence a vysvětluje, že oni jich mají hodně.

Dánovi dále vyhrožuje, že muslimů přibývá, množí se a v 5milionové zemi se jim je podaří rychle přečíslit, brzy budou vyhlazeni. Nakonec nadávají Dánům mimo jiné do prasat s poznámkou: Toto není Dánsko, toto je paki-land (pákistánská země), jsme daleko od Dánska!

„Toto je naše země, rozumíš, vezmeme si tvoji zem….“