MŽP: Dobrovoľníci z takmer štyridsiatich miest a obcí dnes čistili brehy Dunaja

MŽP: Dobrovoľníci z takmer štyridsiatich miest a obcí dnes čistili brehy Dunaja


Minister životného prostredia považuje za dôležité zmeniť prístup k životnému prostrediu. Čierne skládky neriešiť dodatočne, ale predchádzať ich vzniku.