MZV: Slovensko na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB (Man and Biosphere – Človek a biosféra)

MZV: Slovensko na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB (Man and Biosphere – Človek a biosféra)


V dňoch 12. až 15. júna 2017 sa v sídle UNESCO v Paríži uskutočnilo 29. zasadnutie Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB (Man and Biosphere – Človek a biosféra), ktorej je SR členom. Okrem udelenia prestížnej Ceny Michela Batissa 2017 za najlepší manažment biosférickej rezervácie UNESCO, ktorá putovala do rúk riaditeľky Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana Vladimíry Fabriciusovou, boli pre Slovensko kľúčové najmä body týkajúce sa Svetovej siete biosférických rezervácií.