Národný pochod za život – 20.September 2015

Dokumentárny film z Národného pochodu za život,v Bratislave 20.Septembra 2015.
Viac je tu: https://www.facebook.com/events/753947371359591/permalink/897276910359969/
Vyhlásime celé obdobie po roku 1989 za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu a vrátime všetok majetok späť do obnovenej ČSSR.

Takto vynulujeme celú rabovačku od roku 1989.

Cez Debt Repudiation, podľa Doctrine of Odious Debt,vynulujeme všetky dlhy nabrané od roku 1989 a začneme od znova v obnovenej ČSSR zbavenej všetkých dlhov a naše deti budú oslobodené od otroctva Úžernickej Internacionály do ktorého sú dnes uvrhnuté !

Pre doktrínu of Odious Debt ( a Debt Repudiation) pozrite sem :

http://en.wikipedia.org/wiki/Odious_debt

Odious Debt je právna teória, ktorá si ustanovuje, že štátny dlh ktorí vznikne zadĺžením režimu na účely, ktoré neslúžia najlepším záujmom národa, by nemal byť vymáhateľný. Takéto dlhy sú, považované v tejto doktríne za osobné dlhy režimu, ktorý ich nabral a nie dlhy štátu.
ČSSR si dlhy ktoré sú uvalené dnes na Česko a Slovensko nikdy nenabrala a preto nebudú vymáhateľné od ČSSR, taktiež ČSSR nikdy nič nesprivatizovala a preto žiadny privatizér si nebude môcť nič nárokovať.
Obnovíme ČSSR a začneme od znova, presne ako Nemecko začalo od znova v roku 1945 po porážke Fašistov !

http://www.rudovasky.com