Natáčať úrady a úradníkov je možné! Nedajte sa zastrašiť otázkou či máte na to povolenie.

Martin Daňo už niekoľko rokov filmu štátnych úradníkov a konania a zverejňuje na internete. Vždy sa však stretáva s odporom a nevôľou. Najčastejšou otázkou je, či má na filmovanie osôb alebo priestorov povolenie.
V marci 2013 mu dokonca daňový úrad dal za zverejnenie videa na internete pokutu 3000 EUR. Potom ako denník Hospodárske noviny poukázal na túto neštandardnú pokutu, ktorú dostal za zverejnenie videa z daňovej kontroly sa otvorila verejná diskusia či skutočne je alebo nie je takýto postup v súlade so zákonom.
Štát chcel obmezdiť zverejnenie záznamov tak, aby zakryl svoje omyly alebo nezákonné postupy.
Dlhoročnú snahu Martina Daňa si nakoniec všimli aj média. Ako prvý túto tému otvoril denník Hospodárske noviny a jeho ekonomická redakcia. Otvorila sa verejná diskusia o zákonnosti natáčania daňovách kontrôl a o zverejňovaní takých záznamov.
Vďaka tímu reportérov z HN a reportáži o pokute, ktorú som za filmovanie dostal, sa preukázalo, že filmovanie na úrade je možné, problém nastane len s jeho zverejnením, lebo po 1.1.2013 parlament takté zverejnenie zákonom obmedzil.
Ustanovenie zákona, ktoré znemožňuje zverejnenie záznamov z daňových konaní je však podľa nášho názoru protiústavné a pokusime sa to zmeniť.
Zmeniť zákon síce ešte istu dobu potrvá – no prvý krok sa už urobil – úradníci pochopili, že filmovanie musia strpieť.
Je už konečne jasné, že na natáčanie verejných priestorov a úradníkov (s výnimkou utajovaných skutočností) má nárok každý a bez akéhkoľvek povolenia – NATÁČAJTE a FOTOGRAFUJTE čokoľvek, aj obsahy spisov a podobne.
Na videu je zobrazený priebeh dlehj cesty, ktorú som za posledné roky prešiel, aby sa občianskemu právu dalo za dosť.
Ďakujeme denníku Hospodárske noviny, že aj spracovaním a zverejnením tejto démy došlo k zlepšeniu fungovania štátnej správy a zlepšilo sa postavenie občania voči orgánom verejnej moci.
Martin Daňo / GINN • global investigative news network • 2013