Natírání Potěmkinovy vesnice

Natírání Potěmkinovy vesnice

natirani-potemkinovy-vesnice

Jaroslav Tichý, Aliance národních sil

Především je nutné dívat se na programy, které mnohdy nastavují zrcadlo stranám, které se jako alternativní pouze tváři. Je třeba podívat se konečně pravdě do očí a říci si, jak se věci mají:

1/ Pokud například některým údajně alternativním stranám leží na srdci další vývoj v tomto státě, nemohou chtít prosazovat změny se stávajícími parlamentními stranami, neboť je třeba změnit mnohé a tyto strany (resp. jejich představitelé) si očividně lebedí v tom, co je.

2/ Je legitimní položit si otázku, proč mají některé tak vyprázdněný program. No protože takto budou ideálním partnerem těch parlamentních stran, které o žádné větší změny neusilují. Nebude třeba dělat žádné velké programové ústupky. Nebude z čeho. Která z alternativních stran má ve svém programu například zachování míru a neúčast na neustálých provokacích vůči Rusku s cílem vyvolat válku? V podstatě jedině ANS. Má snad někdo v pro-gramu zachování dekretů prezidenta Beneše, které jsou fakticky základem poválečné existence našeho státu? Kromě ANS nikdo.