NATO jako nástroj k prosazení globálních cílů, včetně centrální světové vlády. ~ NESPOKOJENÝ

NATO jako nástroj k prosazení globálních cílů, včetně centrální světové vlády. ~ NESPOKOJENÝ


NATO nelze považovat za garanta „zajištění míru“, zejména ne v Evropě, ale za garanta budovatelů nového světového řádu, a to ve dvou ohledech. Za prvé, NATO podporuje celé hnutí válečného štvaní, ať už propagandou, hrozbami, jako je expanze NATO na východ nebo skutečné přezbrojení atd. V Evropě je válka přítomná více než kdy předtím od druhé světové války. Za druhé, NATO spolu se všemi válečnými štvanicemi, dokonce i válečnou hysterií, slouží jako vítaná odbočka k prosazení skutečných cílů stratégů CFR: jmenovitě ustavení základních kamenů centralizované světové vlády. Slouží NATO jako odváděcí manévr, který má odvést pozornost od nejrůznějších ambicí na ovládnutí světa? Jsou za NATO i zcela odlišné cíle? Tento dokument zkoumá výbušné otázky a předkládá fakta, která ukazují NATO ve zcela jiném světle.

NATO bylo založeno v roce 1949 jako obranná aliance. Od té doby je označována za „nejúspěšnější bezpečnostní alianci na světě“. Zajistilo však NATO skutečně mír v Evropě, nebo samo podporuje válečné štvaní – v současnosti například neustálými výzvami k pokračování dodávek zbraní a munice na Ukrajinu?

NATO bylo založeno, „aby udrželo Sovětský svaz mimo, Američany uvnitř a Němce dole“. Všechny stopy vedou k americkému soukromému think-tanku Council on Foreign Relations (Rada pro mezinárodní vztahy) ve zkratce CFR. Skutečnost bezprecedentní koncentrace moci CFR a jeho celosvětové sítě umožňuje pouze jeden závěr: NATO musí být vnímáno jako jeden z jeho nástrojů k prosazování globálních cílů CFR, včetně centrální světové vlády. Údajné „zajištění míru“ slouží pouze k legitimizaci jejich existence a jejich operací – ve službách CFR.

4. dubna 1949 – tedy před dobrými 75 lety – bylo založeno NATO jako obranná aliance proti tehdejšímu Sovětskému svazu a Varšavské smlouvě. NATO znamená „Severoatlantická aliance“, v němčině také známá jako „Atlantická aliance“ nebo „Severoatlantický pakt“. NATO nyní tvoří 32 evropských a severoamerických členských států.

Nejdůležitějším principem aliance je tzv. doložka o vzájemné pomoci v článku 5 Smlouvy o NATO: „Strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jednomu nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem V článku 5 NATO se uvádí: Pokud je napaden člen NATO, je de facto napadeno celé NATO. Alianci vyhlašuje Rada NATO a byla vyhlášena pouze jednou: po teroristických útocích v USA 11. září 2001.

V široké veřejnosti – jak se lze dočíst na webových stránkách německé spolkové vlády – je NATO nabízeno jako „nejúspěšnější aliance bezpečnostní politiky na světě“. Zaručuje bezpečnost Evropy na 75 let.

Dobré dva roky po ruské invazi na Ukrajinu vidí v současnosti 67 % německé populace mír a bezpečnost v Evropě jako velmi nebo velmi ohrožené, podle telefonického průzkumu společnosti ARD-DeutschlandTrend ze 4. dubna 2024. 82 % lidí považuje za NATO je důležité pro zajištění míru v Evropě.

Podle studie „Security 2024“ je 52 % obyvatel Švýcarska pro sblížení s NATO a 30 % pro vstup do NATO.

Otázka, do jaké míry NATO zajišťuje mír v Evropě, rozděluje názory a znepokojuje obyvatelstvo více než kdy jindy. Tento dokument si klade za cíl prozkoumat přesně tuto otázku a nahlédnout do zákulisí NATO.

Zajistilo NATO mír v minulosti? Nejdůležitější operace NATO.

Níže se blíže podíváme na některé z nejdůležitějších operací NATO. Jedná se o oficiální operace pod vedením NATO a nikoli o operace prováděné státy NATO samostatně. Všechny jejich vojenské operace se odehrály v období po studené válce, tedy po roce 1991. První z těchto operací probíhala v Bosně od července 1992 v podobě námořních blokád, bezletových zón nebo tzv. mírových jednotek.

Operace Deliberate Force v Bosně a Hercegovině od 30. srpna do 20. září 1995.

V letech 1994 a 1995 zasáhly minometné granáty trh Markalé v Sarajevu. Zemřelo asi 100 civilistů. Minometné střely byly okamžitě obviněny Srby. Vyšetřovací komise k určení odpovědnosti byla zamítnuta. To oprávnilo NATO shodit 1026 bomb na 338 cílů v Srby kontrolované části Bosny. Za dva a půl týdne odletěly tryskáče z osmi partnerských států NATO celkem 3515 misí. Nálety si vyžádaly přibližně 27 mrtvých civilistů a stejný počet mrtvých vojáků. Situace v Bosně dodnes skutečně nemůže vést k míru.

Operace Allied Force v bývalé Svazové republice Jugoslávie od 24. března do 10. června 1999.

Operace Allied Force byl krycí název vojenské operace NATO proti Svazové republice Jugoslávie. Přibližně 200 rozmístěných stíhaček shodilo 28 018 výbušných zařízení – včetně kazetových bomb – a 10–15 tun munice potažené uranem. Neexistoval ani mandát OSN, ani vznik aliance. NATO odůvodnilo nálety údajnou „humanitární katastrofou“. Podle několika zpráv, včetně zpráv OBSE [Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě], však před začátkem války nedošlo k žádné humanitární katastrofě ani etnickým čistkám. Nicméně po začátku války tam bylo: 10 000 mrtvých vojáků a policistů; 489–528 civilních úmrtí podle Human Rights Watch; 1 200–2 500 zabitých civilistů podle jugoslávských odhadů; zničující dlouhodobé účinky, jako jsou potraty a vážná onemocnění z uranové munice. Odhaduje se, že na dlouhodobé následky zemřelo 125 000 lidí. Úmrtnost v Jugoslávii a Srbsku se meziročně zvýšila o 2,5 %. A byla zde zničená infrastruktura: 110 nemocnic, 480 škol, 19 vlakových nádraží, 60 mostů a průmyslových závodů.

Operace Trvalá svoboda (OEF) v Afghánistánu, na Filipínách, v Gruzii, Kyrgyzstánu, v Africkém rohu, Somálsku a na Sahaře od 7. října 2001 do 28. prosince 2014.

V reakci na útoky z 11. září 2001 vyhlásila americká vláda takzvanou válku mezinárodnímu terorismu. Rada NATO se poté rozhodla považovat útoky za útok na Spojené státy podle článku 5, klauzule o vzájemné pomoci Severoatlantické smlouvy. Jedním z opatření přijatých v rámci této války proti terorismu byla operace Trvalá svoboda. Do operace, kterou řídilo ústřední velení USA, bylo nyní zapojeno kolem 70 zemí. Operace skončila 28. prosince 2014. Následovala ji mise NATO Resolute Support, která trvala do 11. září 2021. Nejednalo se již o bojovou operaci, ale spíše o poradenskou a logistickou podporu afghánské vlády. NATO nechalo Afghánistán všechno kromě míru a bezpečnosti. Během krátké doby Taliban ovládl velké části celé země. Podle Welthungerhilfe je humanitární situace „katastrofální“. Mnoho pozorovatelů hodnotí mezinárodní operaci v Afghánistánu jako neúspěšnou. NATO a jeho spojenci po sobě zanechali odhadem 240 000 mrtvých. Jen do roku 2012 zahynulo 43 000 civilistů. O život přišlo přes 3 500 mrtvých vojáků NATO – 59 z nich z německého Bundeswehru.

Mezinárodní vojenská operace v Libyi od 19. března do 31. října 2011.

17. března 2011 rezoluce OSN 1973 zmocnila členské státy OSN k vytvoření „bezletové zóny“ nad Libyí, která má údajně chránit civilisty a podporovat povstalce proti vládním silám. Dne 31. března 2011 převzalo NATO velení nad celou vojenskou operací k prosazení rezoluce OSN 1973. S 260 bojovými letouny NATO provedlo celkem 7 587 leteckých úderů. Výsledkem bylo 50 000 mrtvých civilistů a 50 000 zranění civilistů. Hospodářská infrastruktura byla z velké části zničena a zařízení ve velké vodovodní síti byla bombardována. NATO svým rozmístěním v Libyi zajistilo vše, jen ne mír. Libyí zmítá násilný konflikt od svržení hlavy státu Muammara al-Kaddáfího v roce 2011. Politická nestabilita, kolaps veřejného pořádku a ekonomiky dodnes formují každodenní životy lidí v severoafrické zemi. Přes Libyi se navíc do Evropy dostaly miliony uprchlíků.
Před údajnou „humanitární“ nouzovou situací v Libyi měla země za Muammara al-Kaddáfího jeden z nejvyšších příjmů na hlavu s nejvyššími sociálními úspěchy v Africe. Tvrzení, že Kaddáfí zabil 6000 lidí, se ukázalo jako lež. Po pádu al-Kaddáfího humanitární katastrofa teprve začala!

Další války vedené zeměmi NATO.

Operace pod vedením NATO způsobily nevýslovné utrpení se stovkami tisíc obětí a zničujícími dlouhodobými následky! Existují také další války mezi státy NATO a s nimi, jako jsou:
Vietnamská válka 1965-1975, ve které americká armáda ve velkém použila vysoce toxický herbicid „Agent Orange“. To způsobilo nesmírné dlouhodobé škody na životním prostředí a genetickém materiálu, malformace plodů a potraty. Podle vládních údajů zemřelo do roku 2009 400 000 Vietnamců.

1. válka v Iráku a 2. válka v Zálivu 1990/91
2. válka v Iráku a 3. válka v Zálivu v roce 2003, ve kterých Koalice ochotných pod vedením USA vypálila 1 000 až 2 000 tun pancéřové uranové munice.
Občanská válka v Sýrii od roku 2011
Vojenská intervence v Jemenu 2011-2015

Všechny tyto války mají jedno společné: zlo, které válka způsobila, bylo větší než domnělá nespravedlnost, kterou měla odstranit, aby byl v zemi zajištěn mír. To porušuje princip mezinárodního válečného práva. A tyto války mají ještě jednu věc společnou: byly postaveny na lži. Švýcarský historik Dr. Daniele Ganser ve své knize „Illegal Wars: How the NATO countries sabotage the UN“ (Nezákonné války: Jak země NATO sabotují OSN) ukázal, jak se vedou nezákonné války v minulosti i současnosti – bez spojenectví a bez výslovného mandátu OSN. Proto jsou války morálně ospravedlňovány údajnými „humanitárními katastrofami“ nebo jinými lžemi. Jak je to ale možné a jak se to realizuje? A pokud operace NATO nezabezpečovaly mír v minulosti, měly by tak činit v současnosti?

Nelegální vojenské agrese USA. Žádný problém. Stačí být na té správné straně.

Jestliže operace NATO žádným způsobem nezajistily mír, bylo to pouhé selhání nebo mazaná kalkulace? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat do zákulisí NATO.

Kdo stojí za NATO a jaké jsou jeho cíle? Kdo stojí za založením NATO?

Jak se říká: „Všechny cesty vedou do Říma“, takže lze říci: „Všechny stopy vedou k americkému soukromému think-tanku Council on Foreign Relations – zkráceně CFR, což znamená, že lidé, kteří za tím stojí, se týkají NATO.“

Americký právník William Bundy připsal studijním skupinám CFR, že pomohly vytvořit myšlenkový rámec, který vedl k Marshallovu plánu [programu ekonomického rozvoje USA pro obnovu Evropy po druhé světové válce] a NATO. Bundy byl analytikem CIA.

Když v září 1939 začala druhá světová válka v Evropě, ministerstvo zahraničí USA navrhlo program nezávislých analýz a studií. To bylo přeneseno do studijních skupin CFR. Projekt, který se stal známým jako War and Peace Studies, by vedl americkou zahraniční politiku v nadcházejících válečných letech a náročném novém světě, který by se poté objevil. Webová stránka CFR také uvádí, že „záležitost byla přísně důvěrná“. Citát: „Protože celý plán by byl zavržen, pokud by se stalo všeobecně známým, že ministerstvo zahraničí spolupracuje s vnější skupinou (CFR). Rockefellerova nadace souhlasila s financováním projektu, zpočátku neochotně, ale poté, co se přesvědčila o jeho důležitosti, téměř 350 000 $ [ekvivalent přibližně 6 milionů $ v roce 2015]. V následujících pěti letech se téměř 100 mužů zúčastnilo „War and Peace Studies“ […]“

Předsedou řídícího výboru „War and Peace Studies“ byl Norman H. Davis (1878-1944). Davis byl členem představenstva CFR od roku 1921 a prezidentem od roku 1936-44.
Allen Welsh Dulles a Hanson W. Baldwin (1903–1991) vedli skupinu pro vyzbrojování „War and Peace Studies“, kde se objevily základní myšlenky a návrhy pro NATO.
Allen Welsh Dulles (1893-1969) byl členem představenstva CFR v letech 1927-69 a prezidentem v letech 1946-50; byl šéfem CIA v letech 1953-1961. Jako ředitel CIA Dulles schválil tajné pokusy o atentát mimo jiné na Fidela Castra [prezident Kuby 1959-2008], Patrice Lumumbu [1. předseda vlády Konga 1960] a Rafael Trujillo [prezident Dominikánské republiky]. Lumumba byl zavražděn popravčí četou. Předtím sehrál významnou roli v mírovém vyvedení Konga z belgické koloniální nadvlády.

Dulles byl zodpovědný za svržení vlády v Íránu a Guatemale. Pod jeho vedením CIA tajně podporovala dvě znepřátelené konfliktní strany v Jižní a Střední Americe současně. Dulles dokonce nechal kubánské revolucionáře zásobovat zbraněmi. Podle principu „Divide et Impera“ v němčině „Rozděl a panuj“. Tento princip popisuje vojenskou, politickou nebo rétorickou strategii, která má za cíl rozdělit nepřátelský tábor.

Dulles také inicioval výzkumný program CIA MK ULTRA v roce 1953. Program kontroly mysli zahrnoval mimo jiné tisíce lidských experimentů s několika zdokumentovanými úmrtími.
Historik Dr. Daniele Ganser ve své práci dospěl k závěru, že atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho si objednal také Allen Dulles. Dulles byl zednářem 33. stupně. Není tedy divu, že NATO má k zajištění míru daleko, protože jeho základní myšlenka byla vyvinuta s pomocí muže, Allena Dullese, který má ruce od krve?

Článek z července 1983 v britské odborné publikaci „International Affairs“ poskytuje informace o pozdějším založení NATO. Název zní: „Vyjednávání Pentagonu v březnu 1948: Zahájení Severoatlantické smlouvy.“ Podle autorů Ceese Wiebese a Berta Zeemana měl tento článek doplnit oficiální historiografii NATO. Citát:

„Podle oficiální historie NATO začala jednání, která vedla k podpisu Severoatlantické smlouvy, ve Washingtonu 6. července 1948. Již několik let se však ví, že jednání o bezpečnostní smlouvě mezi Spojenými státy a západoevropskými státy probíhala již před tímto datem. Tato jednání probíhala v Pentagonu ve Washingtonu na konci března 1948 v nejvyšším utajení mezi Spojenými státy, Spojeným královstvím a Kanadou. Jeden z účastníků těchto tajných jednání hovoří o „zásadních (a tajných) rozhovorech Pentagonu v březnu 1948, na kterých byla vlastně vytvořena Severoatlantická smlouva“.

Článek Mezinárodní záležitosti také uvádí osoby, které vedly jednání v Pentagonu mezi 22. březnem a 1. dubnem 1948. I zde vedou stopy účastníků delegace, jak by to mohlo být jinak, do CFR:
Lewis W. Douglas (1894–1974), vedoucí jeho delegace. V letech 1947-1950 byl velvyslancem Spojených států ve Spojeném království. Od roku 1935 byl členem Rockefellerovy nadace a v letech 1936–1939 ve výkonném výboru.
V letech 1940-1964 působil ve správní radě Rady pro zahraniční vztahy.
Theodore Achilles (1905-1986), americký diplomat v Peru, byl také členem CFR.
Alfred Gruenther (1899-1983), generál americké armády, byl vrchním velitelem všech operací NATO [Supreme Allied Commander Europe] v letech 1953-1956.
Robert Cecil (1864–1958), byl britský diplomat a spoluzakladatel Chatham House v červenci 1920, soukromého think-tanku se sídlem v Londýně. O rok později byl v New Yorku založen americký protějšek CFR. Do roku 2004 byl Chatham House známý také jako Královský institut mezinárodních záležitostí. Klíčové projekty jsou mimo jiné financovány Rockefellerovou nadací, Nadací Billa a Melindy Gatesových a NATO.
Robert Cecil byl svobodný zednář.
Lester B. Pearson (1897–1972), vedoucí kanadské delegace, byl v letech 1963 až 1968 14. předsedou vlády Kanady. Byl členem Bilderberg Group a účastníkem setkání Bilderberg v roce 1964. Bilderberg Group, Rockefellerova nadace, CIA a CFR. Cílem bylo uspořádat opakující se konference s evropskými a americkými politickými a obchodními lídry.

Cíle NATO = cíle CFR.

Aby bylo možné porozumět základním cílům nebo účelu NATO, je třeba porozumět cílům CFR. Na svých webových stránkách je CFR skromný: Slouží „k lepšímu pochopení světa a zahraničněpolitických rozhodnutí, kterým čelí Spojené státy a další země, ale je nepravděpodobné, že by organizace vybudovala bezprecedentně rozsáhlou síť, která by vykonávala pouze poradní funkci“. Po desetiletí zabíral CFR téměř všechny klíčové pozice ve vládě USA a poskytoval několik stovek nejvyšších úředníků a poradců na administrativu – ať už demokratickou nebo republikánskou.

Richard Harwood, bývalý vedoucí redaktor a ombudsman listu Washington Post, napsal o Radě pro zahraniční vztahy a uznal, že její členové „jsou nejblíže tomu, co by se dalo nazvat vládnoucím establishmentem Spojených států. (…) Nejenže analyzují a interpretují zahraniční politiku USA; pomáhají je vytvářet.“
Mezi členy soukromé rady pro zahraniční vztahy patří:
několik amerických prezidentů a viceprezidentů obou stran;
téměř všichni američtí ministři zahraničí, obrany a financí;
většina náčelníků štábů a velitelů americké armády a NATO;
někteří z nejvlivnějších členů Kongresu (zejména tvůrci zahraniční a bezpečnostní politiky);
téměř všichni poradci pro národní bezpečnost, ředitelé CIA, velvyslanci OSN, předsedové Centrální banky (Fed), prezidenti Světové banky a ředitelé Národní ekonomické rady;
řada významných akademiků;
četní ředitelé bank, think-tanků, univerzit, nevládních organizací a Hollywoodu;
stejně jako klíčoví členové komise 9/11 a Warrenova komise (JFK)
Kromě toho CFR zahrnuje společnosti, které patří mezi globální giganty Big Business, Big Banking, Big Tech, Big Data, Big Media a Big Pharma.
Stručně řečeno, CFR má bezkonkurenční dosah a údernou sílu. Síla a vliv, který CFR má, však daleko přesahuje její členy:
V Anglii má CFR sesterskou organizaci známou jako Royal Institute of International Affairs (RIIA), také známou jako Chatham House, založenou v roce 1920;
V Evropě zahájil CFR v roce 2007 „Evropskou radu pro zahraniční vztahy“ (ECFR);
S Radou rad (CoC) CFR sdružuje členské organizace z 24 zemí, včetně Ruska a Číny. Ruská členská organizace CFR „Rada pro zahraniční a obrannou politiku“ (SVOP) [V němčině: „Rada pro zahraniční a obranu. Policy“] provozuje diskusní klub „Valdai“, kterého se pravidelně účastní ruský prezident Vladimir Putin.
Tištěný dvoutýdenní časopis „The New American“ [vznikl v roce 1985 z publikací americké John Birch Society] to ve svém čísle z července 2021 shrnul následovně. Jednalo se o speciální edici oslavující 100. výročí CFR s názvem: „CFR: Still the Power Behind the Throne“.
„Historie CFR je kronikou staletí trvající války proti národní suverenitě a neutuchající snaze nastolit všemocnou světovou vládu, kterou globalisté CFR často označovali jako svůj „Nový světový řád“. (…) CFR má skutečně nebývalý vliv v politických, finančních, ekonomických, mediálních a akademických kruzích. (…) Je veřejnou tváří, centrálním nervovým systémem, toho, co kritici nazývají ‚Deep State‘ – nevolené ‚stálé vlády‘, která převzala naši zemi.“
Toto číslo končí slovy, cituji: „Pekelné sevření ‚Deep State‘ nad naším národem – a nad celým světem – nebude zlomeno, pokud se více Američanů (a více lidí na celém světě) neprobudí s rostoucí kontrolou nad Deep State. „Odhalte CFR a postavte se proti jeho zlé agendě Nového světového řádu.“

17. února 1950 bankéř z Wall Street James P. Warburg, poradce Franklina D. Roosevelta, řekl výboru Senátu USA: „Budeme mít světovou vládu, ať se nám to líbí nebo ne (…) na základě souhlasu nebo dobytí. „Byl také členem CFR, stejně jako jeho otec Paul Warburg, známý jako „otec“ Federálního rezervního systému.

Do jaké míry hraje NATO klíčovou roli při realizaci agendy centrální světové vlády, je vidět v následujících kapitolách.
Jak je možné prodávat operace NATO jako „zajištění míru“? – „The Propaganda Matrix“ z CFR
Úspěšná realizace geopolitických strategií, zejména ospravedlnění vojenských prostředků za účelem zdánlivého zajištění míru, by byla nemyslitelná bez účinného vlivu veřejného mínění.
22stránková studie Swiss Policy Research (SPR) [dříve „Swiss Propaganda Research“] ze září 2017 představuje „The Propaganda Matrix“ CFR: „Jak CFR řídí tok geostrategických informací [Na obrazovce: https : //swprs.org/wp-content/uploads/2018/07/die-propaganda-matrix-spr-hdv.pdf nebo https://swprs.org/die-propaganda-matrix/ s vysvětlením: [dříve „Swiss Propaganda Research”] “Swiss Policy Research” je nezávislý výzkumný a informační projekt o geopolitické propagandě ve švýcarských a mezinárodních médiích. Studie vysvětluje, „jak CFR vytvořila do značné míry uzavřený transatlantický informační okruh, ve kterém jsou téměř všechny relevantní zdroje a referenční body kontrolovány členy Rady a jejích partnerských organizací.

V USA byla téměř všechna známá média skutečně založena zástupci CFR nebo byla před desítkami let vykoupena.

V Německu jsou zapojeni přední lidé z médií – kromě toho
Bilderberg Group – zejména přes tzv. Atlantický most. To bylo založeno v roce 1952 CFR a prezidentem Světové banky Johnem J. McCloyem spolu s členem CFR a bankéřem Ericem Warburgem.
Ve Švýcarsku probíhá strukturální integrace hlavních vydavatelů především prostřednictvím skupiny Bilderberg a prostřednictvím stále těsnější spolupráce s německými médii Atlantic Bridge.
Tiskové agentury
Tiskové agentury hrají v informační matici zvláštní roli. Ve skutečnosti, pokud jde o mezinárodní události, téměř veškerý text a obrázky používané médii CFR pocházejí pouze ze tří globálních tiskových agentur: American Associated Press (AP), britsko-kanadské Thomson-Reuters a francouzské Agence France-Presse. (AFP). Zatímco Reuters a AP jsou přímo integrovány do Rady, AFP patří francouzskému státu, který je zase integrován do transatlantických struktur prostřednictvím Bilderberg Group a NATO.

Nevládní organizace (NGO) a PR agentury.

I bez nevládních organizací by bylo stěží myslitelné prodávat vojenské operace široké populaci. Ty dávají lidem iluzi větší nezávislosti a důvěryhodnosti. Ve skutečnosti jsou ředitelé Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) a mnoha dalších primárně humanitárních organizací zapojeni do CFR po celá desetiletí. Mnoho dalších je financováno a kontrolováno miliardáři CFR, jako je George Soros.

Swiss Policy Research (SPR) píše, že takové nevládní organizace se používají vždy, když je třeba vojenskou intervenci legitimizovat na humanitárním základě. Již v roce 1991 Amnesty International veřejně „ověřila“ „inkubátorovou lež“ vynalezenou americkou PR společností [PR = Public Relations] [iráčtí vojáci zabili kuvajtské předčasně narozené děti – což se ukázalo jako vynález americké PR agentury Hill +Knowlton Strategies] a významně tak přispěl k zahájení války v Zálivu. Amnesty International a Human Rights Watch také vyzvaly k „humanitárním“ vojenským intervencím na Balkáně, v Afghánistánu a Libyi na základě pochybných a dokonce nepravdivých tvrzení. Tvrzení, že Kaddáfí zabil 6000 lidí, se podle Swiss Policy Research ukázalo jako lež.

Válka v Zálivu právě skončila a lež inkubátoru byla odhalena, když už v balkánských válkách působila americká PR agentura Rudder Finn a připravovala novinářskou půdu pro následnou intervenci NATO. Tehdejší ředitel Rudder Finn v pozdějším rozhovoru vysvětlil, proč jeho společnost například rozšířila hoax o srbských „táborech smrti“ v Bosně: „Existenci táborů smrti v Bosně jsme nepotvrdili, pouze jsme dali najevo, že ( The U.S. Magazine) Newsday to tvrdil. (…) Měli jsme objednávku a dokončili jsme ji. Nedostáváme zaplaceno za to, abychom byli morální.“

Za zmínku stojí také údajně humanitární organizace jako Avaaz nebo Campact se svými online peticemi. Místo podpory deštného pralesa najednou požadují „bezletovou zónu“ nad Libyí.
Operace NATO mohou být prodávány jako „zajištění míru“, protože nejen „propagandistická matrice“, ale také NATO samotné je pevně v rukou CFR.

Swiss Policy Research píše: „CFR má svůj vlastní výcvikový program pro důstojníky po celá desetiletí, takže – podle odhadů – kolem 75 % všech vyšších pracovníků americké armády prošlo výcvikem v CFR – včetně téměř všech náčelníků generálních štábů, Vrchní velitelé NATO a velitelé oblastí od druhé světové války. Tímto způsobem Rada vybudovala ideologicky vycvičenou imperiální ozbrojenou sílu, jakou lze téměř výlučně vidět v totalitních režimech.“

Na stránkách CFR se o vojenském výcvikovém programu píše: „Program umožňuje vybraným důstojníkům rozšířit si znalosti o mezinárodních vztazích tím, že stráví rok v ústředí CFR v New Yorku (…) intenzivní účastí na aktivním programu setkání a akcí CFR, a také prostřednictvím interakce s různorodým členstvím v CFR.

Stopy generálních tajemníků NATO a vrchních velitelů spojeneckých sil v Evropě [v němčině: Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě] – zkráceně SACEUR – rovněž ukazují na Bilderberg Group nebo CFR. Generální tajemník jako nejvyšší představitel NATO zastupuje organizaci na veřejnosti. Vždy je z Evropy.

SACEUR je vždy americký generál nebo admirál a má vojenské operační velení. Značný počet generálních tajemníků a SACEUR byl účastníky konferencí Bilderberg. Seznam jmen najdete v titulcích.

NATO jako nástroj nikoli k zajištění míru, ale spíše k prosazení globálních cílů CFR, včetně centrální světové vlády.

Skutečnost bezprecedentní koncentrace moci CFR a jeho celosvětové sítě umožňuje pouze jeden závěr: NATO musí být vnímáno jako jeden z jeho nástrojů k prosazování globálních cílů CFR, včetně centrální světové vlády. Údajné „zajištění míru“ slouží pouze k legitimizaci jejich existence a jejich operací – ve službách CFR.

Geopolitickým cílem stratégů CFR bude pravděpodobně zajistit, ne-li rozšířit, vojenskou převahu americké armády a NATO ve světě. Podle aktualizace z června 2023 mají americké ozbrojené síly odhadem 750 vojenských základen ve více než 80 zemích mimo Spojené státy. V Německu je 119 vojenských objektů. Ve vizuální databázi je zobrazeno 56 základen NATO po celém světě.

Za zmínku stojí americká vojenská základna „Camp Bondsteel“ v Kosovu. To bylo založeno po „operaci spojeneckých sil“ NATO proti Jugoslávii v červnu 1999. Základna pokrývá 386 hektarů (3 860 000 m²) a je domovem až 7 000 vojáků americké armády a spojenců. „Strategie napětí“ jako geopolitický nástroj používaný architekty světové vlády k dalšímu rozšíření své politické a vojenské světové moci. Ale každý geostratég, který chce dále rozšiřovat svou politickou a vojenskou světovou moc, nespoléhá primárně na konvenční – tzv. – „horké“ války, ale spíše na udržení populace ve „strachu a teroru“.

Toto je také známé jako „strategie napětí“. V Krimpedii lze nalézt následující definici: „Strategie napětí jako politický termín popisuje opatření podporovaná nebo prováděná státními orgány s cílem vyvolat strach nebo nejistotu mezi jejich vlastním obyvatelstvem nebo státem. (…) Strategie napětí může navíc sloužit k ospravedlnění státních represivních akcí a intervencí posílením touhy obyvatelstva po státní intervenci.“

Nezní to povědomě? Předpokládaná koronavirová pandemie posílá pozdravy. Represivní opatření bylo možné ospravedlnit pouze pomocí „vybuzení strachu a nejistoty“.

Ale zpět k pojmu „strategie napětí“. Termín „strategie napětí“ byl poprvé použit v článku z roku 1969 v britských nedělních novinách Observer. Měl na mysli tajné operace italského státu. V letech 1969 a 1984 došlo v Itálii k několika teroristickým útokům s více než 200 mrtvými a přibližně 600 zraněnými. Ty byly obviňovány z „Rudých brigád“, radikálně levicové skupiny. Rozsáhlá vyšetřování benátského vyšetřujícího soudce Felice Cassona přivedou na stopu jednoho ze skutečných pachatelů, pravicového extremisty Vincenza Vinciguerry. Učinil rozsáhlé a významné přiznání. Vinciguerra svědčil, že ho kryli lidé ze státního aparátu a že pokus o atentát byl součástí širší strategie, kterou Casson později nazval „strategií napětí“. Tento přístup měl za cíl zdiskreditovat komunistickou stranu, která byla v Itálii tradičně silná, s cílem zabránit jí v účasti na vládě.

Casson pokračoval ve vyšetřování a poté, co prozkoumal archivy vojenské zpravodajské služby SISMI [do roku 2007 „Vojenská zpravodajská a bezpečnostní služba, působící především v zahraničí], odhalil existenci přísně tajné komplexní struktury v rámci italského státu. Jednalo se o takzvané „zůstaňte v pozadí“, které se v Itálii nazývaly „Gladio“. Gladio vzešel ze spolupráce italské „ozbrojené zpravodajské služby“ SIFAR s CIA a byl začleněn do NATO od roku 1964. Správně pochopeno. Jednalo se o tajné armády NATO, které po druhé světové válce zřídila americká tajná služba CIA spolu s britskou tajnou službou MI6. V případě sovětské okupace zemí měli bojovat jako partyzáni a osvobodit západní Evropu. Švýcarský historik Dr. Daniele Ganser ve svém výzkumném projektu o tajných armádách NATO našel známky toho, že kromě operace v Itálii existovaly podobné sítě ve Francii, Německu, Řecku, Holandsku, Belgii, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Lucembursku, Dánsku, Rakousku, Finsku, Švédsku a Švýcarsku.

Podle historika Daniele Gansera je „teror vhodnější než jakákoli jiná vojenská strategie pro manipulaci s populací„. „Nepřátelský,“ řekl Ganser. Jaký lepší způsob, jak manipulovat s populací a učinit ji náchylnou k centrální světové vládě, než vytvářet strach a nejistotu? Ale metody používané k vyvolání strachu a teroru v populaci se nevztahují pouze na teror s ozbrojenou silou, ale také na veškerou válečnou rétoriku. Například takzvaná „studená válka“ mezi USA a Sovětským svazem v letech 1945 až 1991 vedla ke skutečným, včetně jaderným, závodům ve zbrojení. Přímé otevřené válce s použitím zbraní bylo zabráněno, ale vzájemná hrozba jaderné války pod pojmem „odstrašení“ poprvé vyvolala možné samovyhynutí lidstva („overkill“). Konflikt nabral při několika příležitostech extrémně hrozivý charakter, takže možnost „horké“ války mezi supervelmocemi byla vždy přítomná. Obyvatelstvo bylo po celou dobu udržováno v „napětí“ a „nejistotě“. To hrálo do karet vládám a zbrojnímu průmyslu, aby připravily lidi o jejich občanská práva a svobody nebo jinak vydělali. Stejný vzorec lze vidět v současné rétorice kolem ukrajinsko-ruského konfliktu.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 přišla řada na NATO. Máš to správně! Díky takzvané expanzi NATO na východ z roku 1999 se geopolitickým stratégům podařilo udržet konfliktní potenciál s Ruskem a udržet vlastní obyvatelstvo pod napětím.

Při první expanzi NATO na východ v roce 1999 to bylo Polsko, Česká republika a Maďarsko;
2004 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko;
2009 Albánie a Chorvatsko;
2017 Černá Hora
2020 Severní Makedonie
2023 Finsko
2024 Švédsko

NATO nemůže proti Rusku vyhrát v žádném případě. Neexistuje takový scénář.

Absolutním vrcholem politiky konfrontace nebo napětí s Ruskem by byl vstup Ukrajiny do NATO. Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, byla by spuštěna doložka o vzájemné pomoci a všechny státy NATO by byly ve válce s Ruskem. Dá se předpokládat, že by to mělo za následek, že by se válka rozšířila po Evropě – ne-li po celém světě.

V rozhovoru pro Deutschlandfunk v březnu 2024 generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zopakoval, že nemůže přesně říci, kdy bude Ukrajina přijata do aliance: „Ale tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili, že se tak stane co nejrychleji.“

Americký ministr zahraničí Antony Blinken na okraj ceremonie k 75. výročí NATO řekl: „Ukrajina se stane členem NATO. Naším cílem na tomto setkání je pomoci postavit most k jejich přistoupení.“ Blinken je členem CFR.

O tom, zda byl při jednáních v roce 1990 dán takový slib, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, se vede dlouhodobá debata. Faktem je, že neexistuje žádný závazný a smluvně dohodnutý závazek vůči Sovětskému svazu nebo Rusku. Vladimir Polenov, člen ruské delegace na jednání v roce 1990, řekl: „Byla chyba, že jsme Sovětskému svazu nedali písemně tato ujištění, že NATO nebude expandovat na východ. To byla velmi velká chyba.“

Stratégům CFR by mělo být jedno, zda se slibem nebo bez něj. NATO splnilo svůj účel zachování „strategie napětí“. Mezi ruskou a americkou vládou je ale ještě jeden odhalující slib: Ve vydání ze 14. dubna 2014 německý spisovatel Rolf Hochhuth v Berliner Zeitung zmínil, že Kreml a Bílý dům mají od roku 1952 tajnou dohodu: „… pokud by se tedy studená válka proměnila ve žhavou, zaručeno, že v Rusku a Americe nebude rozbito žádné okno, ale bude zlikvidováno „pouze“ Polsko a Německo: Nejmonstróznější zrada spojence, jakou kdy kdokoli čte historii dozvěděl o…“

Stratégové CFR jsou jistě schopni takové strategie vést válku na zádech evropského obyvatelstva. Stratég CFR Allen Dulles to nakonec předvedl jako ředitel CIA v letech 1953 až 1961, kdy současně zásoboval zbraněmi konkurenční strany konfliktu.

Článek z 22. dubna 2024 v časopise „Foreign Affairs“, který je vydáván čtvrtletně jménem Rady pro zahraniční vztahy (CFR), ukazuje, že nejde jen o přitaženou tezi. Název článku mluví za vše: „Evropa – ale ne NATO – by měla poslat vojáky na Ukrajinu“. Německý investigativní novinář Thomas Röper se k článku vyjádřil mimo jiné citátem: „Kdo čte (…) pozorně, uvidí, že Putinovo prohlášení, že USA bojují na Ukrajině až do posledního Ukrajince, je bohužel naprosto správné. Z článku navíc vyplývá, že i autoři by se rádi probojovali do posledního Evropana…“. Autoři také objasňují, že USA a NATO by byly v pořádku: „A protože by evropské síly operovaly mimo rámec NATO a území NATO, případné ztráty by nevedly k reakci podle článku 5 a USA by přišly na stůl. Ruským protivníkem by nebylo NATO, ale koalice evropských států, která by hledala rovnováhu proti obnaženému ruskému imperialismu.

Učebnicová strategie, jak je znázorněna ve vzdělávacím filmu „Jak fungují moderní války?“: „Agresor“ přiměje své vyvolené země, aby k útoku na jeho největšího rivala použily vlastní zbraně a armády. Teprve když všechny země použijí svou poslední munici, přijdou o své nejlepší lidi a budou zničeny, zasáhne skutečný nepřítel lidstva, skutečný agresor a válečný štváč, aby všechny společně porazil (…) (nebo) aby byl oslavován jako zachránce. Viz také tzv. Stratforův projev z roku 2015 amerického geostratéga George Friedmana. Podle toho vidí USA největší hrozbu v možné německo-ruské alianci. Válka v Evropě s Německem a Ruskem by byla v zájmu hegemonie USA.

Člověk si také vzpomene na známý výrok britského lorda Hastingse Ismaye z jeho úřadu prvního generálního tajemníka NATO: NATO bylo založeno, „aby udrželo Sovětský svaz mimo, Američany dovnitř a Němce dolů“. Sovětský svaz ven, Američané dovnitř a Němci malí.“ Lze toto tvrzení chápat skutečně jen v kontextu založení NATO, jak to dělají bulvární média, nebo platí i dnes?

Závěr: NATO nelze považovat za garanta „zajištění míru“ – zejména ne v Evropě –, ale za garanta budovatelů nového světového řádu, a to ve dvou ohledech.

Pro budovatele nového světového řádu pod centrálním vedením slouží NATO svému účelu dvěma způsoby:

1. NATO jako válečný štváč

Za prvé, NATO podporuje celé hnutí válečného štvaní – ať už propagandou, hrozbami, jako je expanze NATO na východ nebo skutečné přezbrojení atd. V Evropě je možná válka přítomná více než kdy předtím od druhé světové války.

Na webových stránkách Bundeswehru si můžete přečíst o „Operačním plánu pro Německo“ (zkráceně OPLAN DEU). „Operační plán Německa“ je „plán národní obrany“ s následujícími cíli: Na jedné straně doslova: „chránit a bránit Německo, jeho územní celistvost a jeho občany spolu s dalšími státními a civilními aktéry“. Na druhé straně „zajistit rozmístění spojeneckých sil přes Německo a přes Německo na východní křídlo NATO“.

Rétorika válečného štvaní dosáhla dalšího vrcholu 31. května 2024. V Praze se sešli ministři zahraničí NATO. Na programu byla příprava na summit ve Washingtonu v červenci 2024 a podpora NATO Ukrajině. Titulek v bulvárních médiích zněl: „USA a Německo povolují použití svých zbraní proti pozicím v Rusku, ale pouze u Charkova. Již 3. června ukrajinská vláda prosadila rozšíření „rozsahu použití“ západních zbraní na ruské území. Mělo by to být jen otázkou času.

NATO říká, že právo na obranu je odvozeno z mezinárodního práva.“ Generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg vyzval spojence, aby nadále zásobovali Ukrajinu zbraněmi a municí. Ruská odpověď přišla okamžitě: Rusko považuje akci NATO za vážnou eskalaci a hrozí masivní reakcí. Dmitrij Medveděv, prezident Ruska v letech 2008 až 2012 a od roku 2020 zástupce vedoucího Rady bezpečnosti Ruské federace, napsal na svém kanálu Telegram: „Takováto „individuální pomoc“ zemí NATO proti Rusku… představuje vážnou eskalaci Bývalá Ukrajina a její spojenci v NATO obdrží odpověď takové ničivé síly, že samotná aliance prostě nebude schopna odolat zatažení do konfliktu.

Na 27. mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě na začátku června 2024 ruský prezident Vladimir Putin hovořil o „asymetrické reakci“. [asymetrické prostředky: oslabení protivníka cílenými píchnutím špendlíkem, na rozdíl od otevřené konfrontace] Takzvanou „symetrickou reakci“, že Rusko chtělo zaútočit na území NATO, označil za „kecy“. Putin doslova: „Myslíme si, že pokud si někdo myslí, že je možné dodat zbraně do bojové zóny za účelem provádění útoků na našem území (…), tak proč bychom neměli mít právo rozmisťovat takové zbraně v regionech světa, kde jsou prováděny útoky na citlivé objekty těch zemí, které to dělají s ohledem na Rusko?

2. NATO jako diverzní taktika

Za druhé, NATO spolu se všemi válečnými štvanicemi – dokonce i válečnou hysterií – slouží jako vítaná odbočka k prosazení skutečných cílů stratégů CFR: jmenovitě ustavení základních kamenů centralizované světové vlády. Vojenská převaha je jen jednou z mnoha.

Jedním z nejdůležitějších základních kamenů pro nastolení nového světového řádu je kontrola a moc nad zdravím a financemi. Zejména v oblasti zdraví mají nová pandemická smlouva WHO a revidované mezinárodní zdravotní předpisy centralizovat kontrolu nad „zdravotními opatřeními“ po celém světě. WHO – která byla stejně jako OSN navržena ve studijních skupinách CFR – by pak měla výhradní pravomoc vykládat nemoci a rozhodovat o opatřeních.

Dalším ústředním základním kamenem je suverenita nad financemi. Zavedení digitálních měn centrálních bank se v současnosti připravuje na pozadí po celém světě – včetně Ruska a Číny. Podle německého finančního experta Ernsta Wolffa by měl mít každý občan a každá firma otevřený pouze jeden účet u centrální banky. To by vládě umožnilo centrálně určovat peněžní zásobu, řídit a řídit peněžní toky a podle potřeby nastavovat úrokové sazby. Citujte Ernsta Wolffa: „Občané si velmi rychle všimnou, že stát nejen sleduje každou jednotlivou transakci, ale také na ně uvaluje individuální úrokové sazby, individuální daňové sazby nebo dokonce pokuty a peníze jsou posílány na […] sociální kredit systém založený na čínském modelu by je mohl zavázat nebo úplně odříznout od všech finančních toků.“

To jsou jen dva příklady toho, jak bude moc a kontrola celosvětově centralizována a dána „světové vládě“. NATO slouží za prvé k zajištění vojenské převahy a za druhé k odvrácení pozornosti od všech druhů pokusů o ovládnutí světa, které jsou v plném proudu.

Naléhavě se potřebujeme naučit chápat, že časy se změnily. Války, které se v současnosti vedou v analogové podobě, tedy fyzické války s jejich tanky, vrtulníky, řízenými střelami a podobně, mají dnes zcela jinou funkci. Tyto konvenční války, které se v současnosti vedou, v současnosti slouží především jako zbraň k rozptýlení před skutečně skrytou světovou válkou, rozumíte? Války samotné, dobře se zamyslete nad touto větou, kterou říkám, samotné války, které se právě vedou, jsou diverzní taktikou, která má zakrýt mnohem větší válku, která právě probíhá.

Ukrajina bez růžových brýlí & Kdo je to Volodymyr Zelenskyj.

Pro překlad originálních textů Nespokojený používá i automatický překladač, to bohužel nemusí být přesné a někdy ani dobře čitelné. Původní informace najdete v uvedených zdrojích.

Zdroje a další informace:
Die NATO-DOKU: Braucht es die NATO, um den Frieden in Europa zu sichern? (75 Jahre NATO)
Wikipedia-Beitrag NATO https://de.wikipedia.org/wiki/NATO
Was ist die NATO? https://www.nato.int/nato-welcome/index_de.html
Webseite der deutschen Bundesregierung – Fragen und Antworten zur NATO https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/sicherheit-und-verteidigung/nato-faq-206618
NATO-Artikel 5 – der Bündnisfall einfach erklärt https://www.merkur.de/politik/nato-artikel-fuenf-buendnisfall-einfach-erklaert-militaerbuendnis-jens-stoltenberg-91413271.html
82 % erachten die NATO als wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3418.html
Hat die NATO in der Vergangenheit den Frieden gesichert? – Die wichtigsten NATO-Operationen Liste von NATO-Operationen https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NATO_operations
Operation Deliberate Force https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Deliberate_Force
https://www.welt.de/geschichte/article214533372/Bosnien-1995-Als-die-Nato-erstmals-Bomben-warf.html
Geschichte der US-NATO-Militärkampagnen 1991–2023 (Markt von Markalé) https://uncutnews.ch/geschichte-der-us-nato-militaerkampagnen-1991-2023/
Operation Allied Force https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force
Vor 20 Jahren: NATO beschließt Bündnisfall https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/342066/vor-20-jahren-nato-beschliesst-buendnisfall/
Nach 20 Jahren: NATO-Truppenabzug aus Afghanistan https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/334345/nach-20-jahren-nato-truppenabzug-aus-afghanistan/
Afghanistan: Profitiert haben die großen Waffenschmieden (INFOsperber https://www.infosperber.ch/politik/welt/afghanistan-profitiert-haben-die-grossen-waffenschmieden/
240.000 Tote, 5,5 Millionen auf der Flucht – die grausame Bilanz des 20-jährigen Krieges in Afghanistan https://www.nzz.ch/international/der-krieg-in-afghanistan-forderte-240000-tote-ld.1640684?reduced=true
Internationaler Militäreinsatz in Libyen 2011 https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Milit%C3%A4reinsatz_in_Libyen_2011
Die illegalen Kriege der NATO https://diefreiheitsliebe.de/politik/die-illegalen-kriege-der-nato/
Wenn die Operationen der NATO keineswegs den Frieden sicherten, war es pures Versagen oder listige Berechnung? Webseite des CFR über die Geschichte des CFR https://web.archive.org/web/20060718110118/http://www.cfr.org/about/history/cfr/x_leads.html
Webseite des CFR über die „War and Peace Studies“ https://web.archive.org/web/20060718105319/http://www.cfr.org/about/history/cfr/war_peace.html
William Domhoff, politischer Wissenschaftler über den CFR https://www.spiegel.de/politik/ein-politbuero-fuer-den-kapitalismus-a-9aa6a1fe-0002-0001-0000-000041389590?context=issue
„War and Peace Studies“ https://en.wikipedia.org/wiki/War_and_Peace_Studies
„War and Peace Studies“ des Council on Foreign Relations (CFR ) https://de.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations#War_and_Peace_Studies,_UN,_NATO,_Weltbank,_IWF_und_Marshallplan
„War and Peace Studies“ https://web.archive.org/web/20170215153337/http://www.cfr.org/about/history/cfr/war_peace.html
Allen Welsh Dulles, Leiter der Rüstungsgruppe der „War and Peace Studies“ https://de.wikipedia.org/wiki/Allen_Welsh_Dulles
Artikel vom Juli 1983 in der britischen Fachpublikation „International Affairs“: „Die Pentagon-Verhandlungen im März 1948: Der Start des Nordatlantikvertrags“ https://www.jstor.org/stable/2618790
https://academic.oup.com/ia/article-abstract/59/3/351/2405544?redirectedFrom=fulltext
Foto der Originalkopie des NATO-Vertrags vom 4. April 1949 und der 12 Außenminister, die am 4.4.1949 den Vertrag unterzeichneten. https://www.hanisauland.de/wissen/kalender-allgemein/kalender/nato-gruendung-1949
Lewis Williams Douglas https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Williams_Douglas
Theodore C. Achilles https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_C._Achilles
Alfred Gruenther https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Gruenther
Robert Cecil https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil,_1._Viscount_Cecil_of_Chelwood
Lester Pearson https://de.wikipedia.org/wiki/Lester_Pearson
Ziele der NATO = Ziele des CFR Webseite des Council on Foreign Relations (CFR) über sich selber https://www.cfr.org/about
Webseite von „Swiss Policy Research“ über das CFR-Netzwerk https://swprs.org/the-american-empire-and-its-media/
„European Council on Foreign Relations“ https://ecfr.eu/
Webseite des CFR über das Projekt „Council of Councils“ https://www.cfr.org/project/council-councils-0
https://www.cfr.org/councilofcouncils/about-us
Russische Denkfabrik „Council for Foreign and Defense Policy“ (SVOP) https://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Foreign_and_Defense_Policy#External_links
Das Printmagazin „The New American“, Spezialausgabe zum 100-jährigen Jubiläum des CFR vom Juli 2021 https://thenewamerican.com/print/cfr-still-the-power-behind-the-throne/
Zitat James Paul Warburg: „Wir werden eine Weltregierung haben.“ https://yoice.net/paul-moritz-warburg-wir-werden-eine-weltregierung-haben/#google_vignette
Wie ist es möglich, Operationen der NATO als „Sicherung des Friedens“ zu verkaufen? – „Die Propaganda-Matrix“ des CFR Webseite Swiss Policy Research (SPR): Die Propaganda-Matrix https://swprs.org/die-propaganda-matrix/
Die Propaganda-Matrix: Wie der CFR den geostrategischen Informationsfluss kontrolliert (Eine Studie von Swiss Propaganda Research) https://swprs.org/wp-content/uploads/2018/07/die-propaganda-matrix-spr-hdv.pdf
Operationen der NATO können als „Sicherung des Friedens“ verkauft werden, weil nicht nur die „Propaganda-Matrix“, sondern auch die NATO selbst fest in den Händen des CFR ist Webseite des CFR über das militärische Ausbildungsprogramm https://www.cfr.org/fellowships/military-fellowship
„Historische Liste der Militär-Stipendiaten“ des CFR-Ausbildungsprogramms https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2024%20Historical%20Roster%20of%20Military%20Fellows_0.pdf
Liste der Generalsekretäre der NATO https://de.wikipedia.org/wiki/NATO#NATO-Generalsekretariat_und_Internationaler_Stab
Liste der SACEUR https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Allied_Commander_Europe#Liste_der_SACEUR
Die NATO als Instrument – nicht um den Frieden zu sichern, sondern vielmehr, um die globalen Ziele des CFR, bis hin zu einer zentralen Weltregierung, voranzutreiben Das Militärimperium der USA: Eine visuelle Datenbank https://worldbeyondwar.org/no-bases/
Anzahl militärischer Einrichtungen der US-Streitkräfte im In- und Ausland von 2009 bis 2015 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1134544/umfrage/militaerische-einrichtungen-der-us-streitkraefte/
US-amerikanische Militärstützpunkte außerhalb der USA https://www.overseasbases.net/uploads/5/7/1/7/57170837/deutsche_die_fakten_obracc_1.pdf
Camp Bondsteel – eine Militärbasis der United States Army im Kosovo https://de.wikipedia.org/wiki/Camp_Bondsteel
Krimpedia-Eintrag – Strategie der Spannung https://www.krimpedia.de/Strategie_der_Spannung
Wikipedia-Eintrag – Strategie der Spannung https://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_der_Spannung
Strategie der Spannung (Italien) https://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_der_Spannung_
(Italien) Gladio, eine „Stay-behind-Organisation“ in Italien https://de.wikipedia.org/wiki/Gladio
Wikipedia-Eintrag – Kalter Krieg (Wettrüsten) https://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg#Wettr%C3%BCsten
NATO-Osterweiterung https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Erste_NATO-Osterweiterung_1999
NATO-Generalsekretär Stoltenberg: „Die Ukraine ist so nah wie nie an der Mitgliedschaft“ https://www.deutschlandfunk.de/jens-stoltenberg-nato-ukraine-100.html
US-Außenminister Antony Blinken: „Die Ukraine wird NATO-Mitglied“ https://de.euronews.com/2024/04/05/nato-generalsekretar-stoltenberg-die-ukraine-wird-nato-mitglied
NATO-Osterweiterung – Wurde die Sowjetunion über den Tisch gezogen? https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/zwei-plus-vier-verhandlungen-deutsche-einheit-nato-osterweiterung-putin-100.html
Geheimabkommen zwischen Kreml und Weißem Haus seit 1952 https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/russland-und-deutschland-es-geht-nicht-um-die-krim-li.13303
Council on Foreign Relations fordert Kriegseintritt Europas, aber ohne die USA https://anti-spiegel.ru/2024/council-on-foreign-relations-fordert-kriegseintritt-europas-aber-ohne-die-usa/
https://archive.is/8ho8Z#selection-1247.0-1251.61
Der britische Lord Hastings Ismay https://de.wikipedia.org/wiki/Hastings_Ismay,_1._Baron_Ismay#cite_note-3
Schlussfolgerung: Die NATO kann nicht als Garant für die „Sicherung des Friedens“ erachtet werden – schon gar nicht in Europa – aber als Garant für die Bauherren einer neuen Weltordnung und dies in zweierlei Hinsicht Neuer Sipri-Bericht 2023: Die Welt rüstet auf – so stark wie schon lange nicht mehr https://www.srf.ch/news/international/neuer-sipri-bericht-2023-die-welt-ruestet-auf-so-stark-wie-schon-lange-nicht-mehr
„Operationsplan Deutschland“ bereitet auf einen Krieg vor https://www.infosperber.ch/politik/welt/operationsplan-deutschland-bereitet-sich-auf-einen-krieg-vor/
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5761202/5101246ca9de726f78c4d988607532fc/oplan-data.pdf
Umfrage belegt Kriegsangst: Zwei Drittel der Deutschen sehen Frieden in Europa bedroht https://www.rnd.de/panorama/umfrage-angst-vor-krieg-in-europa-zwei-drittel-der-deutschen-sehen-frieden-bedroht-SMHWQDADTVMTVLHWG757ZSEHVA.html
NATO hebt Waffen-Beschränkungen für die Ukraine auf https://www.dw.com/de/nato-hebt-waffen-beschr%C3%A4nkungen-f%C3%BCr-die-ukraine-auf/a-69232678
Ukraine will größere Freiheit bei Einsatz westlicher Waffen gegen Russland https://www.gmx.ch/magazine/politik/ukraine-groessere-freiheit-einsatz-westlicher-waffen-39728582
Dmitry Medvedev: Russland sieht NATO-Aktion als ernste Eskalation und droht mit massiver Antwort https://uncutnews.ch/russland-sieht-nato-aktion-als-ernste-eskalation-und-droht-mit-massiver-antwort/
Putin droht mit „asymmetrischer Antwort“ auf Angriffe gegen Russland https://www.blick.ch/ausland/er-droht-mit-asymmetrischer-antwort-auf-angriffe-gegen-russland-das-sagt-putin-vor-internationalen-journalisten-id19815885.html
Die Russen haben eine nukleare Karte von Europa veröffentlicht – Ziel sind alle NATO-Stützpunkte auf europäischem Boden https://uncutnews.ch/die-russen-haben-eine-nukleare-karte-von-europa-veroeffentlicht-ziel-sind-alle-nato-stuetzpunkte-auf-europaeischem-boden/
Bildquellen: Creative Commons Lizenzen https://creativecommons.org/licences
International Affairs https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/ia/Issue/59/3/1/m_cover.jpegId=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA