NECH ŽIJE FICO – ALE NIE DLHO! 1.Máj 2013 na Železnej studničke v Bratislave

Tu je link na : Tajomstvo voličov tohoto zločineckého režimu odhalené : Štokholmský syndróm!
http://johnybgood.thoughts.com/posts/tajomstvo-volicov-tohoto-zlocineckeho-rezimu-odhalene-stokholmsky-syndrom–2

Genocída.

Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako „General Assembly Resolution 260“, definuje genocídu ako :

Bod — C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne;