Nenásilný antiterorista 02.06.2014

(02.06.2014) Svet očami Martina Urminského. Téma: Oficiálne informácie a racionálne úvahy o Bilderbergu.