Nenásilný antiterorista 03.06.2014

(03.06.2014) Svet očami Martina Urminského. Téma: Energetický kolaps je nevyhnutný ak to my nezmeníme teraz.